Vad är LEED?

LEED är utvecklat av U.S. Green Building Council och lanserades 1998. LEED är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Det finns ett flertal olika LEED-system som är anpassade till alla typer av projekt, från hyresgästanpassningar till kommersiella, institutionella bostadsbyggnader samt kollektivtrafikanläggningar, stadsområden men även hela städer. För över tjugo år sedan utvecklades LEED för att bättre ta itu med internationella marknader som till exempel Sverige, samt för att följa med i den praktiska och tekniska utvecklingen för en ökad förståelse för miljön och människors hälsoeffekter i den bebyggda miljön.

US Green Building Council har producerat en kort introduktionsfilm som du kan se nedan.

LEED:s mål

LEED syftar till att främja en omvandling av byggindustrin genom strategier som utformats för att uppnå sju prioriterade mål:

Poäng i LEED distribueras enligt de sju prioriterade målen. De flesta poängen tilldelas till minskning av klimatförändringar genom energieffektivisering, köpt energi, kommunikation och även underhåll av köldmedier.

LEED:s struktur och utformning

LEED-systemet organiseras i kategorier som bland annat handlar om energi och vattenförbrukning, innemiljö, material och avfallshantering. Ytterligare poäng kan uppnås för innovationsstrategier samt regionala prioriteringar.

Certifieringen delas ut på fyra nivåer (Certified, Silver, Gold och Platinum).