Vilket LEED-system ska man välja?

Det finns ett LEED-system för varje projekt, från små hyresgästanpassningar till hela byggnader till stadsområden och stora städer.

Förutom projektstorlek har LEED-systemet även 21 olika anpassningar som passar nya eller renoveringsprojekt samt projekt i drift. Anpassningar underlättar certifiering av projekt bland annat skolor, bostäder, sjukhus, datacenter, lagerlokaler, handelslokaler, hotell och kontorsbyggnader. Se här för en detaljerad guide av alla systemanpassningar.

LEEDv4 är den officiella versionen av LEED i dagsläget. Alla projekt som registreras idag kan använda LEEDv4 som grundsystem med har även möjligheten att använda den nya versionen LEEDv4.1 (delvis eller i helhet).

LEED projekt som registrerades före 01 november 2016 har möjlighet att använda LEED v2009 för hela certifieringsprocessen. Alla projekt som ska certifieras enligt LEEDv2009 måste skickas in till GBCI senast 30 juni 2022.