Registrering och certifieringsprocess för LEED

Registrering och certifiering i LEED levereras av GBCI (Green Business Certification Institute), ett oberoende certifieringsorgan som tredjepartsgranskar alla LEED projekt runt om i världen. LEED-registreringar och certifieringar sker via en plattform som heter LEED Online.

LEED Online är ett projekthanteringsverktyg som används av alla projektmedlemmar i certifieringsprocessen. Efter registrering av projektet i LEED Online innehåller denna plattform projektets certifieringsdokumentation och används också för att lämna projektförfrågningar, acceptera beslut om certifiering och lämna in överklaganden. För mer information, besök LEED Online på https://lo.usgbc.org/.