Avgifter i BREEAM-SE

På denna sida hittar du aktuella avgifter för BREEAM-SE. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

BREEAM-SE prislista, giltig fr.o.m. 2018-01-01 (pdf)

Kompletterande avgifter Pris medlemmar (SEK) Pris icke medlemmar (SEK)
Plakett 6000 6000
Manual 500

700

Bedömning av LCA-verktyg, BREEAM-SE 2013 3000 3000
Bedömning av LCA-verktyg, BREEAM-SE 2017 & BREEAM International 2016 42 900  42 900