Bokningsvillkor

Bokningsregler
Anmälan är bindande om avanmälan inte kommit in till Sweden Green Building Council (SGBC) senast 30 dagar före kursdag. Du är naturligtvis välkommen att sända en ersättare i ditt ställe, förutsatt att du anmält detta till SGBC åtta (8) dagar före kursdatum. Vänligen notera att SGBC reserverar för ändringar i kursbeskrivningen. SGBC har rätt att ställa in en kurs fram till och med 14 dagar innan kurs/konferensstart varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Om du är anmäld till utbildning i klassrum, har du möjlighet att vid sjukdomssymtom kunna boka om till ett senare online-kurstillfälle. Ombokningen ska meddelas till utbildning@sgbc.se senast dagen innan kursstart.

Betalning
Betalning av kursavgift sker med faktura.
Betalningsvillkor: 30 dagar
Fakturering sker efter genomförd kurs. Observera att för WELL AP Preparation Course gäller betalning vid bokning.

Var vänlig kontrollera noga om fakturan ska skickas till en särskild faktureringsadress och om en särskild referens ska anges.

Ändringar
Ändring av deltagare, kostpreferenser och allergier skickas till SGBC (utbildning@sgbc.se) senast 8 dagar före kursdatum.

Ansvar för tjänsten
Sweden Green Building Councils servicebolag Building Green in Sweden AB hanterar bokningar och betalningar. Building Green in Sweden AB tillhandahåller en Internettjänst där man kan boka och köpa kursplatser. Building Green in Sweden AB ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av bokningssidan.

Personuppgifter och samtycke
Sweden Green Building Council lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar. Sweden Green Building Council kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Sweden Green Building Council erbjuder, hantera Kundens användning av Tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Sweden Green Building Councils tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Sweden Green Building Council erbjuder. Sweden Green Building Council kan komma att spela in digital kurs och använda materialet i utbildningssyfte.

Tillämplig lag
På dessa kundvillkor tillämpas svensk lag.