Vad är BREEAM In-Use?

Med BREEAM In-Use går det att certifiera befintliga byggnader i Sverige och i hela världen. Certifieringen ger en värdering av bygganden genom en oberoende och pålitlig bedömning. Systemets helhetssyn på hållbarhet bidrar till utvecklingen av fastigheter med lägre miljöpåverkan och som ger bättre investeringar. Med en certifiering i BREEAM In-Use kan en fastighet jämföras på en internationell marknad.

BREEAM In-Use är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Det primära syftet med BREEAM In-Use är att minska befintliga byggnaders miljöbelastning.

Sedan systemet skapades i Storbritannien 2009 har det använts för att förbättra, certifiera och visa på hållbarhetsprestanda för tusentals byggnader i över trettio länder. Det finns ingen svenskanpassad version av BREEAM In-Use utan det är den internationella manualen som används för att certifiera byggnader i Sverige.

De senaste tekniska manualerna för BREEAM In-Use finns att ladda ner från BREs hemsida här, det finns en version för bostäder och en för kommersiella. Manualen för kommersiella byggnader gäller för alla övriga byggnadstyper utöver bostäder.

Användare kan med hjälp av systemet mäta, utvärdera och jämföra resultatet hos sina byggnader mot bästa praxis på ett oberoende, kostnadseffektivt och pålitligt sätt. Certifieringsprocessen för BREEAM In-Use International är uppdelad i två delar:

  1. Asset Performance: prestandajämförelse av byggnaden som både identifierar områden där byggnaden presterar högt såväl som områden där det finns potential för utveckling och förbättring.
  2. Management Performace: prestandajämförelse av byggnadens drift- och förvaltningsprocesser som både identifierar områden där organisationen presterar högt såväl som områden där det finns potential för utveckling och förbättring.

En certifiering kan omfatta båda delarna eller bara en av dem. Del 1 respektive 2 innehåller separata poäng från nio olika miljöområden. De områden som poängsätts och bedöms är bland annat energianvändning, inomhusmiljö, vattenförbrukning, resurser och resiliens. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för det området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå.

Betygsnivåer för BREEAM In-Use:

OUTSTANDING ≥ 85%
EXCELLENT ≥ 70%
VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 40%
PASS ≥ 25%
ACCEPTABLE ≥ 10%
UNCLASSIFIED < 10%

Genom återrapportering/verifiering uppmuntrar BREEAM In-Use till kontinuerlig förbättring.

Projekten utvärderas av en BREEAM In-Use International Assessor, dessa utbildas och licensieras hos BRE. En uppdaterad lista över Assessorer finns på www.greenbooklive.com. Även certifierade projekt, i Sverige och internationellt, finns listade på Green Book Live.

BREEAM In-Use är ett bra komplement till BREEAM-SE Nybyggnad som är det system som är används vid certifiering av nybyggnad och ombyggnader i Sverige. Anledningen till att BREEAM-SE Nybyggnad bör användas vid nybyggnad och större ombyggnader är att denna manual innehåller metoder och arbetssätt som kan integreras i upphandlingsprocess och projektering och därmed ge största möjliga påverkan och förbättring ut ett hållbarhetsperspektiv i byggprojekt.