Avgifter för Citylab Certifiering

För att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering. Dessutom kan kostnader tillkomma på grund av extra projektfrågor, förhandsbesked, försenade inlämningar m.m. 

Avgifterna är anpassade för att täcka självkostnaden för Sweden Green Building Council i alla delar av certifieringsprocessen. Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar.

Moms tillkommer på alla avgifter.

Avgifter för certifiering

Certifiering av hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 11 400 8 000
Granskning och certifiering * 123 000 86 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 11 400 8 000
Granskning och certifiering * 108 700 76 000
Återrapportering 42 900 30 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för delprojekt

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 11 400 8 000
Granskning och certifiering * 108 700 76 000
Återrapportering 42 900 30 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 13 700 9 600
Granskning och certifiering * 272 300 190 400
Verifiering för certifierade stadsdelar 70 900 49 600
Verifiering för redovisade stadsdelar 70 900 49 600
Verifiering per indikator 13 700 9 600

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Kompletterande avgifter

Samtliga certifieringar

Ordinarie pris Rabatterat medlemspris
Extra projektfråga 2 900 2 000
Förhandsbesked per indikator 10 700 7 500
Extra revideringsgranskning per indikator 5 700 4 000
Tryckt guide 900 600