Avgifter för Citylab Certifiering

För att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering.

Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på certifieringsavgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Moms tillkommer på samtliga avgifter. Avgifterna gäller från den 1 januari 2020.

Avgifter för certifiering

Certifiering av hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt

Avgift
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 12 000
Certifiering * 123 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt

Avgift
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 12 000
Certifiering * 109 000
Återrapportering 43 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av handlingsplan för delprojekt

Avgift
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 12 000
Certifiering * 109 000
Återrapportering 43 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Avgift
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 14 000
Certifiering * 273 000
Verifiering för certifierade stadsdelar 71 000
Verifiering för redovisade stadsdelar 71 000
Verifiering per indikator 14 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Kompletterande avgifter

Samtliga certifieringar

Avgift
Extra projektfråga 3 000
Förhandsbesked per indikator 8 000
Extra revideringsgranskning per indikator 4 000
Tryckt guide 600