Avgifter för Citylab Certifiering

För att certifiera ett stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab erläggs avgift för registrering, granskning och certifiering.

Kompletterande avgifter ska täcka merarbete för granskare och certifieringsavdelningen för till exempel ytterligare kontroller eller granskningar.

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal.
För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras.
För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2021. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Avgifter för certifiering

Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt (manual 4.0)

Avgift
Registrering 15 000
Precertifiering 1 25 000
Precertifiering 2 150 000
Slutcertifiering 50 000

Certifiering av en stadsdels hållbarhet (manual 1.0)

Avgift
Registrering – 3 projektfrågor ingår i registreringsavgiften 14 000
Certifiering * 273 000
Verifiering för certifierade stadsdelar 71 000
Verifiering för redovisade stadsdelar 71 000
Verifiering per indikator 14 000

*Inklusive en (1) kontroll av formalia före granskning, granskning med maximalt en (1) revidering, certifikat och publicering.

Kompletterande avgifter

Samtliga certifieringar

Avgift
Extra projektfråga 3 000
Förhandsbesked per indikator 8 000
Extra revideringsgranskning per indikator 4 000
Tryckt guide 600