Citylab — manualer och övriga dokument

Här kan du ladda ned Citylabs manualer samt formulär för ansökan om certifiering.

Citylab manual 4.0 – Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt  är en uppdatering från Citylab – Hållbar stadsutveckling i planering och genomförande (version 3.0) och ersätter densamma. Du som avser certifiera projekt enligt Citylab 3.0 måste inkomma med registrering innan den 9 februari 2023.

Citylab guide – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande 3.0 innehåller vägledning och indikatorer för certifiering, som stöd för att upprätta hållbarhetsprogram, handlingsplaner och återrapporteringar för stadsutvecklingsprojekt.

Citylab manual 1.0 – Certifiering av en stadsdels hållbarhet bedömer hållbarhetsprestandan i stadsdelar som tagits i bruk. Manualen innehåller 15 indikatorer som ska uppnås för att en stadsdel ska kunna certifieras.

Ansökan om certifiering
För att kunna certifiera i Citylab måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.