Citylab — manualer och övriga dokument

Här kan du ladda ned Citylabs manualer samt formulär för ansökan om certifiering.

Citylab manual 4.0 – Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt  är en uppdatering från Citylab – Hållbar stadsutveckling i planering och genomförande (version 3.0) och ersätter densamma. Du som avser certifiera projekt enligt Citylab 3.0 måste inkomma med registrering innan den 9 februari 2023.

Citylab guide – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande 3.0 innehåller vägledning och indikatorer för certifiering, som stöd för att upprätta hållbarhetsprogram, handlingsplaner och återrapporteringar för stadsutvecklingsprojekt.

Citylab manual 1.0 – Certifiering av en stadsdels hållbarhet bedömer hållbarhetsprestandan i stadsdelar som tagits i bruk. Manualen innehåller 15 indikatorer som ska uppnås för att en stadsdel ska kunna certifieras.

Ansökan om certifiering
För att kunna certifiera i Citylab måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.