Citylab — manualer och övriga dokument

Här kan du ladda ned Citylabs manualer samt formulär för ansökan om certifiering.

Citylab ger stöd för att ta fram hållbarhetsprogram, handlingsplaner och återrapporteringar för stadsutvecklingsprojekt och delprojekt. Det är också en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Med Citylab får du hjälp att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet, och indikatorerna är ett krav att arbeta med för att kunna certifiera projektet.

Citylab – Certifiering av planeringsprocess för genomförande av stadsutvecklingsprojekt, manual 4.0 är en uppdatering från Citylab – Hållbar stadsutveckling i planering och genomförande (version 3.0) och ersätter densamma. Du som avser certifiera projekt enligt Citylab 3.0 måste inkomma med registrering innan den 9 februari 2023.

Citylab – Certifiering av en stadsdels hållbarhet bedömer hållbarhetsprestandan i stadsdelar som tagits i bruk. Manualen innehåller 15 indikatorer som ska uppnås för att en stadsdel ska kunna certifieras.

Ansökan om certifiering
För att kunna certifiera i Citylab måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.