Barkarbystaden TRE

En tät urban stadsbebyggelse i hjärtat av centrala Barkarbystaden i Järfälla, nära torget och planerad tunnelbana. Etappen blir en grön, hållbar och blandad stadsdel med folkliv och olika typer av verksamheter med nya bostäder, arbetsplatser, skolor och handel. Stadsrum och bebyggelse ger en variation av upplevelser och erbjuder olika skalor med en mångfald av verksamheter och aktiviteter.