Borlänge Västra

Ett område kallat Västra Jakobsgårdarna i Borlänge, som planeras att innehålla 300-500 bostäder och ett centralt större parkområde samt kollektivtrafikstråk. Stor vikt ska läggas vid att skapa en varierad stadsbebyggelse med både ägda och hyrda bostäder i varje kvarter samt arbetslokaler (bokaler). En ”sömlös” stadsvävning med befintliga Jakobsgårdarna är ett av projektets delmål.