Kristineberg

Kristineberg ligger i anslutning till centrala Vallentuna och ska utvecklas till en ny stadsdel med totalt 1700–1800 bostäder, social infrastruktur och ett centrum. Stadsdelen kommer ha nära till kollektivtrafik och bestå av varierande bostadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvudgata. Området är idag obebyggt och består i huvudsak av skogsmark. Hela området beräknas stå klart år 2030.