Lommarstranden

Norrtälje kommun planerar att bygga en helt ny stadsdel på södra sidan om sjön Lommaren i norra Nordrona som fokuserar på både dagens och kommande generationer. Området ligger väster om och i direkt anslutning till den befintliga innerstaden och föreslås exploateras för bostäder och utvecklas till en hållbar, tillgänglig och öppen plats för såväl de boende som allmänheten. Nordrona är idag ett väldigt populärt friluftslivsområde för kommunens invånare varför stor vikt ligger på utformningen av det offentliga rummet.