Norrtälje hamn

Norrtälje Hamn är Norrtäljes största enskilda stadsutvecklingsprojekt någonsin. Det omfattar en omvandling av ett tidigare hamn- och industriområde till en ny stadsdel i direkt anslutning till den befintliga stadskärnan och medför en geografisk fördubbling av denna. Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel som kompletterar och utvecklar den befintliga staden. Stadsdelen är till för både boende i Norrtälje Hamn, boende i Norrtälje kommun och för besökare.