Solna Business Park

Dåvarande Virebergs industriområde började konverteras till kontorsområde i början på 2000-talet och blev så småningom Solna Business Park. Arbetet fortlöper hela tiden med att lyfta kvalitén på offentliga ytor i och kring gaturummet och göra stadsdelen mer attraktiv att vistas i. Projektet vill stärka kopplingarna till omgivande stadsdelar, komplettera med nya byggnader (kontor och bostäder) och förbättra standarden på befintliga kontorslokaler.