Täby Park

I Täby Park är ambitionen att skapa Stockholmsregionens mest spännande stadsmiljö och ge människor livskvalitet varje dag. En funktionsblandad stadsdel med närhet till grönska och kollektivtrafik skapas med det goda stadslivet och mänskliga behov i fokus. Området utformas med hög ambition inom hållbar stadsutveckling. Då utbyggnaden sker under många år kommer lösningar för hållbarhet att utvecklas steg för steg. Det skapas en känsla av en liten stad, med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid nära parker och små torg.