Väsjön

Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Området blir också en integrerad del av stadsdelen Edsberg och kommer att byggas ut successivt fram till år 2030. Inom Väsjön är det möjligt att bygga ungefär 3 800 hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus där ca 12 000 människor kommer att bo. Av denna produktion beräknas omkring 1800 bostäder tillkomma på mark som kommunen säljer.