Alternative Compliance Paths (ACPs), tolkningar och förtydliganden

Som ett globalt certifieringssystem ställer LEED samma krav runt om i världen. Det betyder att en LEED Gold-byggnad i Malmö presterar lika bra som en LEED Gold-byggnad i Rio de Janeiro, Toronto eller Beijing. Dock är vissa krav i LEED förankrade till standarder eller prestationssätt som inte speglar den bäst praxisen här i Sverige.

Därför jobbar SGBC och vårt Operativa Råd för LEED med att föreslå anpassningar till LEED:s krav som främjar hög hållbarhetsprestanda samt minskar onödigt jobb och dokumentation. Vi utvecklar Alternative Compliance Paths (ACPs), med andra ord metoder som uppfyller LEED-poängens syfte med mer rimliga standarder eller praxis för svenska förhållanden utan att minska hållbarhetsnyttan. Vi har en del ACP:s som gäller för svenska projekt och även europeiska projekt och vi har alltid utveckling på gång.

Svenska Alternative Compliance Paths (ACPs)

Arbete pågår med att ta fram en version för LEED v4.

LEEDv4/V4.1

  1. LT Credit Sensitive Land Protection – projekt i Sverige kan använda Jordbruksverkets Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS 2010:4) och Boverkets Svensk författningssamling Plan- och bygglag (2010:900) för att definiera jordbruk (kolla under ”Further Explanation; International Tips; Europe – https://www.usgbc.org/node/2615509?view=guide&return=/credits#.
  2. LT Credit Green Vehicles – projekt i Sverige kan använda miljöbil som ”green vehicles” (kolla under ”Further Explanation; International Tips; Europe –

https://www.usgbc.org/node/2613735?view=guide&return=/credits#)

  1. EQ Credit Daylight – nordiska projekt kan använda en ny Pilot ACP Daylight for Nordic Projects. Läs mer på USGBCs LEED Credit Library under Pilot Credits – https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-245?return=/pilotcredits/new-construction/v4

Enligt Pilot ACPn kan projekt använda EN 17037-standarden samt dagsljustimmar (istället för verksamhetstimmar, 0800-1700).

Europeiska Alternative Compliance Paths (ACPs)

SGBC har varit med och utvecklat europeiska ACPs för LEEDv2009 och LEEDv4. Credits som ingår i europeiska ACPs för LEEDv2009 Building Design and Construction:

Ladda ner dokumenten LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europehttps://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009%20RG%20BD+C-Supplement_Europe_05_2015(2).pdf.

Ladda ner dokumenten LEED 2009 O+M Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europehttps://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%202009%20RG%20EBOM-Supplement%20with%20Europe%20ACPs%20-%205.2015%20UPDATE.pdf.

Ladda ner dokumenten LEED v4 BD+C Alternative Compliance Paths for Europe (April 2018) på https://build.usgbc.org/v4_bdc_alternative_compliance_europe

Utveckling På Gång

SGBC har följande utvecklingsprojekt på gång.

DES Guide LEEDv4 och LEEDv4.1

En energiarbetsgrupp bildades i slutet av 2019 för att fokusera på att lösa LEED frågor. Den viktigaste frågan rör hur fjärrvärme och fjärrkyla ska beräknas i LEED version 4 och 4.1 då den tidigare versionens riktlinjer för fjärrvärme inte längre får användas. Arbete pågår och när riktlinjer finns godkända kommer de att laddas upp här.

Ventilationsstandarder i LEEDv4.1

Analys och jämförelse pågår av Mandatory Provisions för IEQ Prerequisite” Minimum IAQ Performance” och IEQ Credit” Enhanced Indoor Air Quality Strategies” i ASHRAE 62.1–2010 med i LEEDv4.1. ASHRAE 90.1–2016 Mandatory Provisions.

ASHRAE 90.1–2016 Mandatory Provisions

En analys har gjorts av skillnader i Mandatory Provisions ASHRAE 90.1-2016 jämfört med ASHRAE 90.1-2010.

SGBC hoppas kunna göra en uppdaterad version för ASHRAE 90.1-2016, när denna blir klar kommer den att laddas upp här.

Materialfrågor LEEDv4.1

SGBC kommer att bilda en Materialarbetsgrupp för att fokusera på materialfrågor enligt LEED V4.1 och hur svenska system som Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA möjligen kan användas för att dokumentera hur krav gällande material och emissioner uppfylls.

Arc Svenska Anpassningar

Enkäten i Arc kan väljas på svenska. Arbete pågår med att försöka få svenska standarder godkända.