Alternative Compliance Paths (ACPs), tolkningar och vägledande dokument i LEED

Som ett globalt certifieringssystem ställer LEED samma krav runt om i världen. Det betyder att en LEED Gold-byggnad i Malmö presterar lika bra som en LEED Gold-byggnad i Rio de Janeiro, Toronto eller Beijing. Dock är vissa krav i LEED förankrade till standarder eller prestationssätt som inte speglar den bäst praxisen här i Sverige.

Därför jobbar SGBC och vårt Operativa Råd för LEED med att föreslå anpassningar till LEED:s krav som främjar hög hållbarhetsprestanda samt minskar onödigt jobb och dokumentation. Vi utvecklar Alternative Compliance Paths (ACPs), med andra ord metoder som uppfyller LEED-poängens syfte med mer rimliga standarder eller praxis för svenska förhållanden utan att minska hållbarhetsnyttan. Vi har en del ACP:s som gäller för svenska projekt och även europeiska projekt och vi har alltid utveckling på gång.

Tillgång till svenska ACP:s, europeiska ACP:s och information om kommande utveckling är endast tillgängligt för medlemmar i Sweden Green Building Council, via vår medlemsportal.

Logga in på Medlemsportalen