Avgifter i LEED

LEED-projekt behöver betala separata avgifter för registrering och certifiering:

Registreringsavgift: Företag som är Silver- , Gold- eller Platinum-medlemmar i USGBC får rabatterat pris och icke-medlemmar samt medlemmar på Organization-nivå betalar ordinarie pris.

Certifieringsavgift: kostnaden beror på LEED-systemet (BD+C, O+M osv), projektens storlek och medlemskap i USGBC.

Läs mer och se avgifter på https://new.usgbc.org/cert-guide/fees.

Notera att Europeiska-projekt betalar avgifter i EUR.