Innovationspoäng i LEED

Det flesta LEED-system (förutom LEED O+M v4.1) erbjuder poäng för innovativa lösningar. Strategier som inte finns i LEED samt bonuspoäng för Exemplary Performance (när projektet når en ännu högre nivå eller prestanda utöver LEED-kravet) intjänas poäng under ”Innovation”-kategorien.

Har projektet utfört något speciellt som är utanför LEED-systemet är det rekommenderat att kontrollera i Pilot Credit Library och Innovation Catalogue. Många strategier finns välbeskrivna här samt strukturen för hur de ska dokumenteras. Man kan också skapa egna Innovations-poäng och dokumentera det för granskaren med en omfattande beskrivning av syfte, mål, fördelar och hållbarhetsnytta.

Pilot Credits

Pilot Credit Library är där USGBC testar credits för LEED-utveckling: här utvecklas och testas strategier för LEED runt om i världen. Pilot Credits utvecklas av både USGBC och medlemsföretag – alla kan föreslå strategier för möjliga Pilot Credits. Varje Pilot Credit utreds av USGBCs tekniska kommittéer, Pilot Credit Committee och LEED Steering Committee.

Det finns även Pilot ACP (Pilot Alternative Compliance Paths) med i Pilot Credit Library. Pilot ACP:er föreslår andra metoder (men når samma hållbarhetsnytta) till befintliga LEED-poäng och genom Pilot Credit-processen får USGBC och Pilot Credits författare bra input om användning av strategin innan det blir ett officiell ACP.

Sök på https://www.usgbc.org/pilotcredits under LEED-system (BD+C, ID+C, O+M) samt version (v2009, v4) för att visa tillgängliga Pilot Credits.

Innovation Catalogue

Sök på https://www.usgbc.org/innovationcatalog under LEED-system (BD+C, ID+C, O+M) samt version (v2009, v4) för att visa strategier för Innovations-poäng. De flesta poäng i Innovation Catalogue kommer från Pilot Credit Library efter att poängen har testats genom pilotprocessen.

Regional Priority Credits

Tillsammans med våra medlemsföretag har SGBC beslutat på 6 Regional Priority Credits för alla LEED-system. Prioriteringar baserades på svenska miljömål samt möjligheter att driva ökad hållbarhetsprestanda i byggbranschen. Ett projekt i Sverige får en RP-poäng om den når följande poängerna:

LEEDv2009

       i.          LEED v2009 BD+C – Building Design and Construction

SSc4.1 Alternative Transportation – Public Transportation Access

SSc5.1 Site Development – Protect or Restore Habitat

WEc3 Indoor Water Use

EAc1 Optimize Energy Performance

EAc2 On-Site Renewable Energy

EQc8.1 Daylight and Views – Daylight

      ii.          LEED v2009 ID+C – Interior Design and Construction

SSc3.1 Alternative Transportation – Public Transportation Access

WEc1 Indoor Water Use

EAc1.1 Optimize Energy Performance – Lighting Power

MRc3.1 Materials Reuse

MRc5 Regional Materials

EQc8.1 Daylight and Views – Daylight

     iii.          LEED v2009 O+M – Building Operations and Maintenance

SSc4 Alternative Commuting Transportation

WEc2 Additional Indoor Plumbing Fixture and Fitting Efficiency

EAc1 Optimize Energy Efficiency Performance

EAc4 On-Site and Off-Site Renewable Energy

MRc7 Solid Waste Management – Ongoing Consumables

EQc8.1 Daylight and Views

LEEDv4

       i.          LEED v4 BD+C – Building Design and Construction

SS Credit Site Development – Protect or Restore Habitat

WE Credit Indoor Water Use

EA Credit Optimize Energy Performance

MR Credit Building Life-Cycle Impact Reduction

MR Credit Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients

EQ Credit Quality Views

      ii.          LEED v4 ID+C – Interior Design and Construction

SS Credit Site Development – Protect or Restore Habitat

WE Credit Indoor Water Use

EA Credit Optimize Energy Performance

MR Credit Interiors Life-Cycle Impact Reduction

MR Credit Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients

EQ Credit Interior Lighting

EQ Credit Quality Views

     iii.          LEED v4 O+M – Building Operations and Maintenance

SS Credit Site Management

WE Credit Indoor Water Use

EA Credit Existing Building Commissioning – Implementation

EA Credit Optimize Energy Performance

MR Credit Solid Waste Management – Ongoing

EQ Credit Interior Lighting