LEED-manualer och verktyg

LEED v4: Manualer och checklistor

Det finns 2 olika manualer för LEED: Rating System-manualer, som är en förkortad version, och Reference Guide, som är omfattande med detaljer om bakgrund, process och dokumentation. Rating System manualer är gratis men Reference Guide måste köpas från https://www.usgbc.org/store

Förkortade manualer, checklistor, worksheets för alla LEED system finns på https://www.usgbc.org/resources

Varje kvartal publicerar USGBC LEED addenda som innehåller uppdateringar och ändringar av LEED:s dokument. Den fullständiga förteckningen av LEED addenda och tolkningar (LEED Credit Interpretation) finns här.

Onlineverktyg

1.      LEED Credit Library (https://www.usgbc.org/credits)

LEED:s digitala manual innehåller alla LEED-system från LEEDv2 till LEEDv4.1. Information finns om alla poäng inklusive krav, dokumentation och resurser (bland annat beräkningsverktyg, standard och internationella anpassningar) samt addenda (revideringar) och forum. LEED Credit Library är den mest uppdaterade och omfattande resursen om LEED. Ett abonnemang behöver köpas hos USGBC.

2.      LEED User (https://leeduser.buildinggreen.com/)

LEED User är det främsta forumet för LEED. Tusentals kommentarer från experter runt om i världen samt många användbara rapporter finns tillgängliga i forumet. Det innehåller också bra information från svenska LEED-experter. Ett abonnemang måste köpas hos USGBC.

3.      LEED Online https://lo.usgbc.org/

LEED-registrering och certifiering sker genom LEED Online. Användare har tillgång till alla sina projekt och kan ladda upp dokument samt godkänna poäng i LEED. Certifieringsprocessen och beslut utförs i LEED Online.

4.      Arc Skoru https://arcskoru.com/

Arc är den digitala plattformen som används för att mäta, analysera och förbättra hållbarhetsprestandan i den bebyggda miljön. Arc kan användas till att analysera och mäta allt från enskilda ytor i ett hus, via byggnader till hela stadsdelar. Arc bygger på poängmetodik vilket möjliggör att du som användare får en helhetsbild över hur byggnaden (eller annat) presterar i flera dimensioner. Alla LEED projekt som certifieras (BD+C, ID+C och O+M) är automatiskt registrerade i Arc och rapportering av data kan påbörjas direkt. Projekt som certifieras enligt LEED v4.1 O+M använder Arc-plattformen och poängmetodiken för att tjäna poäng till certifieringsnivån. Även projekt som inte är LEED-certifierade kan använda Arc för att visa byggnadens prestanda i jämförelse med andra byggnader i Sverige och globalt.

Mallar och hjälpmedel

M&V Plan för LEED 2009: Formulär att fylla i för fjärrvärme- och fjärrkylaverk

För byggnader som är försörjda av fjärrvärme eller fjärrkyla kan leverantören själv fylla i följande formulär för poängen för utökad besiktning samt M&V Plan.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.