Certifieringsprocessen för LEED

LEED är det miljöcertifieringssystem för byggnader som har störst spridning i världen. Kanada, Indien och Kuba har gjort lokala anpassningar av systemet, för övriga nationer måste certifieringsprocessen gå via U.S. Green Building Council. Sedan v4.0 används SIS-standard i LEED och det finns regionala anpassningar av delar i systemet beroende på vilken del av världen man befinner sig i.

Anlita en certifierad projektledare

Sweden Green Building Councils rekommendation är att du anlitar en person som är certifierad att leda projekt i LEED innan du påbörjar din registrering. En certifiering i LEED sköts bäst av personer som är utbildade LEED Green Associates (GA) och LEED Accredited Professionals (AP). Om du vill utbilda dig till detta kan du gå en baskurs hos Sweden Green Building Council för att förstå grunderna i LEED. Certifieringen för LEED GA & AP* görs sedan hos Green Building Certification Inc. (GBCI) och du bokar själv in tentamenstillfälle och tentamensort.

* För LEED AP-utbildning krävs att man deltagit i LEED-projekt.

Områden och kriterier

För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng, och vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Maximala poängen i alla versionerna är 100 poäng + eventuella bonuspoäng för innovation och regional hänsyn. Poängfördelningen mellan områdena återspeglar en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektive område har. Det är delvis olika kriterier som mäts och sammanvägs i de olika versionerna av LEED. Lägsta nivån i LEED är Certifierad. För att få denna certifiering krävs minst 40 poäng. Därefter finns nivåerna Silver, Guld och Platinum, där högsta betyg Platinum kräver att byggnaden uppnår 80 poäng eller mer.

Registrera ert projekt

För att påbörja registrering i LEED, besök LEED Online.

Att registrera ett projekt för LEED-certifiering medför dels en registreringsavgift därefter betalas en certifieringsavgift som bestäms utifrån vilken version av LEED byggnaden ska certifieras i samt byggnadens storlek. Den stora kostnaden är certifieringsavgiften. Till det kommer även återcertifieringsavgifter.