Avgifter i Miljöbyggnad iDrift

Följande avgifter gäller för Miljöbyggnad iDrift

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal.
För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras.
För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.
Avgifterna gäller från den 1 januari 2023. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Vid certifiering av större bestånd (fler än 10 byggnader) inom en period av 12 månader kan rabatter ges, vänligen kontakta MBiDrift@sgbc.se för mer information.

Avgift Pris 2023 Information
Registrering 5 500 kr En registrering är giltig i 12 månader.
Tre (3) projektfrågor ingår i avgiften.
Certifiering 21 000 kr Certifieringsavgift.
Revideringar 5 500 kr Om sökande vill/behöver revidera sin ansökan efter granskning.
Uppdatering av kriterieuppfyllnad / ansökan om högre betyg 21 000 kr Om sökande efter certifiering vill ansöka om ett högre betyg kan detta göras mot en avgift.
Uppskov 4 000 kr/månad Om sökande önskar mer tid i revideringsomgång.
Extra plakett 1 600 kr/st En extra plakett.