Locums vårdbyggnad levde upp till kraven

Med giftfria byggmaterial, klimatsmarta energilösningar och lokaler som ger bra arbetsflöden för vårdpersonalen lyckades Locum nå miljömålen.

Locum förvaltar, bygger och utvecklar vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm och en stor del i deras arbete är att minimera den negativa påverkan på miljön. 2011 påbörjades projektet med en ny vårdbyggnad vid Södersjukhuset där miljöaspekten redan från start var en viktig del av planeringen. Att vårdbyggnaden sju år senare vann priset “Årets Miljöbyggnad 2018” var ett kvitto på att miljöarbetet gett resultat.

“Ett väl genomfört och ambitiöst projekt där miljövinsterna kommer till nytta för personal och patienter en lång tid framöver” – så löd motiveringen när Locum tog hem priset. Genom giftfria byggmaterial, klimatsmarta energilösningar och lokaler som ger bra arbetsflöden för vårdpersonalen lyckas Locum leva upp till de sexton olika indikatorer för energi, innemiljö och materialval som ingår i certifieringen.

Att vårdpersonalen ska få en bra arbetsmiljö har varit i fokus och centrala funktioner är placerade med tanke på arbetsflödet. Alla material har valts med omsorg, med hjälp av en produktdatabas. Det har bland annat resulterat i att golv av pvc-plast ersatts med giftfria gummimattor.

– Sjukhus är mer komplexa än andra byggnader vilket gör det extra utmanande att leva upp till miljömålen, säger Glen Ewertzh, Locums projektledare för den prisbelönta byggnaden vid Södersjukhuset.