Avgifter i NollCO2

Följande avgifter gäller för NollCO2

Medlemmar i Sweden Green Building Council har 20 % rabatt på alla avgifter. Rabatterade avgifter avrundas till närmsta hundratal. För att rabatten ska kunna ges vid en certifiering så ska fastighetsägaren vara medlem i SGBC vid det tillfälle då avgiften faktureras. För icke-medlemmar gäller ordinarie avgift enligt listan nedan.

Avgifterna gäller från den 1 januari 2023. Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Avgift Ordinarie pris Information
Registrering 16 000 En registrering är giltig i tre (3) år.
Tre (3) projektfrågor ingår i avgiften samt en (1) uppdatering av baseline.
Certifiering 139 000 Inkluderar både preliminär certifiering och verifiering.
Återrapportering 37 000 Vart femte år efter verifiering.
Tredje revideringsomgång alt. passerad hålltid för revidering 14 000 Utöver de två revideringar som ingår i ordinarie certifieringsprocess.
Extra projektfråga och fråga för ej registrerat projekt

 

Uppdatering av baseline, utöver den som ingår i registreringskostnaden

3 000

 

3 000

För svar på fråga som inte inkluderas i registreringsavgiften samt svar på fråga för ej registrerat projekt.

 

För småhus och samgranskning, kontakta SGBC för offert.