Tolkningar och förtydliganden NollCO2

På denna sida finns tolkningar och förtydliganden avseende hur de tekniska manualerna ska tolkas. De tolkningar och förtydliganden som publiceras här gäller tillsammans med manualer och projektspecifika svar vid certifiering.

För NollCO2

Certifiering

Allmänna frågor för NollCO2 (uppd. 2021-05-31)

Allm-01 Genomgått baskurs
2020-10-06
För att kunna skicka in redovisande bevisning för preliminär certifiering, verifiering och/eller återrapportering krävs att den som hanterar bevisningen och skickar in ansökan måste ha genomgått baskursen i NollCO2. Det finns däremot inga krav på utbildning för den som registrerar ett projekt för NollCO2.
Allm-02 Generiska klimatdata
2021-05-31
Använd generisk klimatdata i prioordning:
1. Boverkets data (ej konservativa)
2. Finska klimatdatabasen (ej konservativa)
3. Trafikverkets klimatdata enligt klimatkalkyl
4. Ökobau.dat’s generiska data från ThinkStep
5. Bransch-EPD
6. Klimatdataberäkning utifrån BVD och generisk data i prioordning 1-3

1. Tilläggscertifiering

2. Lagkrav kemi, virke och trävaror

3. Byggdelar A1-A3

4. Byggproduktion A4-A5

5. Användning av byggnad B1-B5

6. Byggnadens energianvändning B6

7. Vattenanvändning B7

8. Slutskede C1-C4

9. Nettonoll balans (uppd. 2021-05-31)

Ind9-01 Tidpunkt för slutförd energieffektivisering
2021-05-31
Energieffektivisering i befintliga byggnader ska vara påbörjad och bevis för detta inlämnade vid NollCO2 verifiering. Energieffektiviseringen ska vara avslutad och effektivisering uppnådd och bevis för detta inlämnade vid första återrapporteringen av NollCO2 certifiering.
Ind9-02 Tidpunkt för köp av klimatkrediter
2021-05-31
Klimatkrediter ska vara köpta och bevis för detta inlämnade vid NollCO2 verifiering.
Ind9-03 Tidpunkt för driftsatt förnybar elinstallation
2021-05-31
Förnybar nätansluten elproduktion ska vara i drift och bevis för detta inlämnade vid NollCO2 verifiering. SGBC för loggbok över installationer och av produktionen utnyttjad del som klimatåtgärd.
Ind9-04 PPA-avtal för förnybar el som klimatåtgärd
2021-05-31
SGBC kan i dagsläget inte godkänna PPA -avtal som klimatåtgärd då den inte kan sägas vara initieras och finansierad av NollCO2 projektet, dvs den skulle skett även utan NollCO2 projektet och ger därför inte den additionalitet som krävs för en klimatåtgärd i NollCO2.
Ind9-05 Andel producerad förnybar el som kan åberopas som klimatåtgärd
2021-05-31
NollCO2-projekt får använda all initierad och finansierad RES-E som klimatåtgärd. Det byggbolag eller den fastighetsägare som står bakom projektet kan vara finansiär likväl som det certifierande projektet.