Framtidens vård är miljöcertifierad

Den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är certifierad i Miljöbyggnad med betyget Guld. Miljöbyggnad har inte bara höjt miljömedvetenheten i det här projektet, utan genom erfarenhetsåterföring även i andra sjukhusprojekt i regionen. Utöver det är tredjepartsgranskningen en kvalitetssäkring av projektet för Locum och för Locums kunder.

Som en del i Region Stockholms plan för framtidens hälso- och sjukvård togs under 2012 ett beslut av Landstingsfullmäktige om att avsätta medel för att modernisera Danderyds sjukhus och ett antal strategiska investeringar ingick. Uppdraget omfattade att utöka kapaciteten för akutvårdsmottagningen, utöka kapaciteten för leveranser på godsmottagningen och rusta upp befintliga vårdlokaler.

Den nya akutvårdsbyggnaden ska totalt hantera 95 000 akutvårdsbesökare per år och projektet omfattar:

  • 12 operationssalar
  • 13 röntgensalar, varav 3 magnetröntgensalar
  • 5 ultraljudssalar
  • 5 interventionssalar
  • 9 röntgenrum, varav 3 magnetröntgenrum
  • IVA (Intensivvårdsavdelning) 8 platser, HIA (Hjärtintensivvårdsavdelning) 10 platser och uppvak 24 platser
  • 4 infektionsrum
  • Sterilcentral
  • Undersökningssalar
  • Administrativa ytor

Varför valdes Miljöbyggnad?
Den övergripande målsättningen är att alla Locums projekt med en projektbudget över 100 miljoner kronor ska certifieras i Miljöbyggnad för att främja miljöarbetet. Locum driver därmed arbetet att skapa hållbara fastigheter med minskad miljöpåverkan framåt. Målsättningen för den nya akutvårdsbyggnaden i Danderyds sjukhus var en certifiering i Miljöbyggnad med totalbetyget Guld och det uppnåddes i januari 2019.

Vad har uppnåtts genom att använda Miljöbyggnad?
Utöver de direkta miljövinster som arbetet med Miljöbyggnad resulterat i så har certifieringen höjt medvetenheten kring miljöfrågor för andra byggprojekt på Danderyds sjukhusområde. Många av projekten delar erfarenheter mellan varandra och erfarenheter har spridits till Locums andra sjukhusprojekt på andra orter i länet. Det har även höjt kompetensen om miljöfrågor inom projektorganisationen, samt varit ett bra sätt att kommunicera Locums höga miljöambitioner för externa intressenter. Miljöbyggnad har välkända kravnivåer, verktyg och arbetssätt vilket underlättar arbetet och bidrar till kostnadseffektivitet. Utöver detta blir projektet tredjepartsgranskat vilket är en kvalitetssäkring av projektet för Locum och för Locums kunder.

– Certifieringen är en mycket glädjande och efterlängtad milstolpe i byggprojektet. Att lyckas uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Guld med en så komplex och teknikintensiv byggnad är ett gott betyg för det hårda och systematiska miljöarbete som varit en del i projektet från start säger, Jonas Ståhl, projektchef och projektledare för nya akutvårdsbyggnaden på Locum.

Foto: Locum.

Foto: Anders Bobert, White arkitekter.