ICA:s huvudkontor är årets BREEAM-byggnad 2019

Den största anledningen till att Fabege valt att certifiera det som idag är ICA:s huvudkontor med BREEAM-SE är att det är en bra metodik för att arbeta med miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv. BREEAM sätter byggnaden i ett större sammanhang, vilket passar Fabeges affärsverksamhet.

På andra sidan spåren från Friends Arena och Westfield Mall of Scandinavia‎ i Solna, där tidigare en grusad parkeringsplats huserade, ligger numera Signalen 3 med närhet till goda kommunikationer och all service som finns i Arenastaden. Den 28 januari 2019 gick flyttlasset för ICA:s huvudkontor från Solna Business Park till Arenastaden i Solna. Det nya kontoret har skräddarsytts tillsammans med ICA för att förverkliga företagets vision: En gemensam plats med de bästa förutsättningarna för innovation, samverkan, produktivitet och välmående. I och med flytten har cirka 2 000 ICA-medarbetare som tidigare suttit utspridda i olika lokaler, samlats under samma tak.

I ICA:s hållbarhetstänk ingår ett nytt arbetssätt och personalens trivsel. ICA@work är företagets tolkning av ett aktivitetsbaserat arbetssätt med varierade arbetsmiljöer, anpassade efter ICA:s och medarbetarnas behov. Metoden bygger på tre lika viktiga delar: digital och fysisk arbetsmiljö samt kultur/ledarskap. Dessutom finns bland annat utmärkta träningsmöjligheter, ett växthus på taket, matsal och kafé och cykelgarage.

Varför valdes BREEAM-SE?
Fabege har arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor i många år. I arbetet med hållbar stadsutveckling har de haft stor hjälp av BREEAM. Det är en bra metodik för att arbeta med miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv då BREEAM sätter byggnaden i ett större sammanhang, vilket passar företagets affärsverksamhet. Fabege certifierar alla befintliga fastigheter i BREEAM In-Use med betyget Very Good som lägst och all nyproduktion i BREEAM-SE med betyget Excellent som lägst. Målet är att ha hela beståndet certifierat innan utgången av 2019.

Utöver Fabeges krav ställdes det krav i detaljplanen som berör transporter, grönytor och dagvatten. Inledningsvis identifierades alla dessa krav och projektets möjlighet att uppfylla dessa samt hur det påverkar BREEAM. Utifrån denna studie såg man att BREEAM nivå Very good eller Excellent är möjlig. Det gjordes kostnadsanalyser som visade att fördelarna med att uppnå Excellent var större än kostnadsökningarna och Fabege valde därmed att sikta på den högre nivån. I samband med denna kostnadsanalys valdes några poäng som inte bedöms medföra värde för byggnaden bort och andra poäng prioriterades.

Vad uppnåddes genom att använda BREEAM-SE?
Enligt Miriam Körberg, hållbarhetsansvarig på ICA, har flytten och den nya byggnaden skapat en helt ny atmosfär och en ny dynamik på företaget. Att byta arbetsplats efter många år skapade initialt förvirring, men förde även med sig en öppenhet och sammansvetsande känsla i allt det nya. Med tiden har det nya arbetssättet skapat en större öppenhet i och med att avdelningar och arbetsgrupper inte nödvändigtvis alltid sitter på samma ställe och för att byggnaden har designats för att ge så mycket möjlighet till spontana möten som möjligt.

I oktober 2019 hade ICA en hållbarhetsvecka då ICA och Fabege gemensamt berättade för ICA:s medarbetare om sitt nya huvudkontor och hållbarhetsfrågorna som är kopplade till det. Hos Fabege har arbetet med nytt köldmedia, initierat av ICA, öppnat upp intresset för denna lösning.


Social yta i ICA:s nya huvudkontor.

 

Signalen 3 utsågs till årets BREEAM-byggnad vid Sweden Green Building Awards 2019.