Medlemsträff: Cirkulärt byggande – goda exempel på transformation och demonterbarhet

Den 16 november bjuder SGBC Syd in till medlemsträff där vi får ta del av praktiska exempel på cirkulärt byggande och förberedelser för cirkulär ekonomi.

Transformation är ett sätt att minska klimatpåverkan och resursanvändningen genom att återanvända byggmaterial och komponenter, samt att förbereda byggnaden för en cirkulär ekonomi. Även om transformation har visat miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar, är det få byggnader idag som är designade och byggda för ombyggnad och transformation.

Under denna medlemsträff får vi ta del av praktiska exempel på  cirkulärt byggande och förberedelser för cirkulär ekonomi. Olof Martinsson, Stadsantikvarie i Malmö, inleder träffen med en introduktion av temat. Därefter ger NCC en inblick i hur en byggnad kan transformeras från industrilokal till bostad och kontor. Vi får sedan höra Moa Hansson Broman från Mareld Landskapsarkitekter presentera en handbok för cirkulärt byggande. Avslutningsvis får vi höra Granitor berätta om praktiska erfarenheter med att flytta en byggnad.

Agenda

07.45–08.00 Registrering och mingel
08:00–08:10 Välkomsthälsning – Caroline Köhler, medlemsansvarig, SGBC, och Andreas Eggertsen, White Arkitekter
08:10–08:25 introduktion av temat  – Olof Martinsson, Stadsantikvarie, Malmö stad
08:25–08:40 Erfarenheter från transformation av Spritfabriken i Eslöv – David Karlsson, NCC
08:40–09:05 Frukost och mingel
09:05–09:20 Handbok för cirkulärt byggande inom landskapsarkitektur – Moa Hansson Broman, Mareld Landskapsarkitekter
09:20–09:35 Erfarenheter från flytt av Ångfärjestationen i Helsingborg och Lagerhuset i Eslöv som byggdes om till bostäder, Rickard Sjöqvist, Granitor
09:35–09:50 Frågor och diskussion – Moderator Andreas
09:50–10:00 Avrundning

 

Datum:

2023-11-16

Tid:

08:00 – 10:00

Plats:

Granitor i WTC. Jungmansgatan 12, Malmö

Anmäl dig här