Medlemsträff: Design for deconstruction

Den 25 januari bjuder SGBC Syd in till en medlemsträff som följs av nätverkets årsmöte, där deltagare samt nätverksledare väljs in för året.

Temat för medlemsträffen är “design for deconstruction”, ett koncept inom arkitektur och produktdesign som betonar att skapa strukturer eller produkter på ett sätt som underlättar enkel demontering och återvinning i slutet av deras livscykel. Målet är att minimera avfall och miljöpåverkan genom att göra det enklare att separera och återvinna komponenter, material och andra element.

Design for deconstruction underlättar för cirkulära flöden inom bygg- och anläggningssektorn, där produkter och material hålls i bruk så länge som möjligt och avfall minimeras genom återvinning och ansvarsfull avfallshantering.

Jouri Kanters, lektor på Lunds tekniska högskola (LTH) inleder denna medlemsträff med en introduktion av temat. Därefter får vi höra Thomas Stoll, gruppchef stadsbyggnad på IVL tala om hur vi kan planera för transformation. Søren Nielsen, arkitekt, Vandkunsten, Rafael Palomo, arkitekt, White arkitekter och Per Olsson, hållbarhetschef, Link arkitektur visar rapporter från praktiken, forskning och utvecklingsprojekt.

Agenda

13:30–14:00 Registrering & mingel

14:00–14:10 Välkomsthälsning och introduktion – Caroline Köhler, medlemsansvarig, SGBC och  Andreas Eggertsen Teder, arkitekt, White arkitekter

14:10–14:35 Introduktion av design for deconstruction – Jouri Kanters, universitetslektor avdelningen för energi och byggnadsdesign, LTH

14:35–14:50 Planering av städer för transformation, flexibilitet och ändrade funktioner – Thomas Stoll, gruppchef stadsbyggnad, IVL

14:50–15:05 Handbok för design for deconstruction – Sören Nielsen, arkitekt Vandkunsten architects

15:05–15:20 Paus

15:20–15:35 Erfarenheter med generell utformning från NKS och NSM – Kjell Nyberg, arkitekt, White arkitekter

15:35–15:50 Forskningsprojekt cirkulär design – Per Olsson, hållbarhetschef, Link arkitektur

15:50–16:00 Avrundning

16.00–16.30 SGBC Syd årsmöte (valfritt)

 

Datum:

2024-01-25

Tid:

13:30 – 16:00

Plats:

Wihlborgs, Dockplatsen 16, Malmö

Anmäl dig här