Medlemsträff: Gestaltad livsmiljö, hälsa och jämlikhet

Den 8 februari bjuder SGBC öst in till medlemsträff på temat social hållbarhet där vi tittar närmare på kopplingen mellan gestaltad livsmiljö, jämlikhet och en god hälsa. Träffen hålls hos Marge arkitekter i Stockholm och följs av nätverkets årsmöte.

Med avstamp i Folkhälsomyndighetens rapport “Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa”, håller SGBC öst en medlemsträff med fokus på hur utformningen av våra livsmiljöer påverkar arbete, boende, sociala interaktioner och hälsa.

Vi tittar på hur man genom att skapa miljöer som främjar hälsa och jämlikhet kan förbättra individens livskvalitet och dessutom uppnå hållbara samhällsekonomiska fördelar genom att minska kostnaderna för bland annat hälso- och sjukvård, brottslighet och skadegörelse. Vi får ta del av konkreta exempel från projekt som påvisar att hälsofrämjande livsmiljöer är avgörande i planeringen och utformningen av våra samhällen och städer.

Vi får ta del av tre exemplifierande projekt med fokus på tre av rapportens utpekade riskgrupper; barn/unga, boende i område med sämre socioekonomiska förutsättningar och äldre.

Talare är Emma Franzén, landskapsarkitekt, Folkhälsomyndigheten, Elin Ramfalk, folkhälsostrateg, Cancerfonden, Amir Sajadi, vd, Järvaskolan och Järva Gymnasium, samt Susanne Ramel, arkitekt, Marge arkitekter.

Agenda

15:15-15:30 Registrering
15:30-15.40 Introduktion
15.40-15.55  Presentation av arbetet med rapporten “Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa”, Emma Franzén, landskapsarkitekt, Folkhälsomyndigheten
15.55-16.10 Bakgrund och strategi kring cancerfondens samarbete i utformningen av flera av Stockholms stads skolgårdar i syfte att främja barns hälsa, Elin Ramfalk, folkhälsostrateg, Cancerfonden
16.10-16.25 Skolan mitt i byn, Sanna Rådelius, Utvecklingschef, Järvaskolan och Järva gymnasium
16.25-16.40 Brukarnära perspektiv i arbete med vård- och omsorgsboende, Susanne Ramel, arkitekt, Marge arkitekter
16.40-16.55 Paneldiskussion och frågestund
17.00-17.20 SGBC öst årsmöte där val av deltagare i nätverket samt nätverksledare väljs in för året (valfritt)
17:30 Mingel

Datum:

2024-02-08

Tid:

15:00 – 17:00

Plats:

Marge arkitekter, Kungsholmstorg 16

Anmäl dig här