Medlemsträff: Vatten i staden

Den 4 juni bjuder SGBC Väst in till en medlemsträff som fokuserar på klimatanpassning relaterat till vatten.

Extremväder med översvämningar, hagelstormar och torka har blivit allt vanligare och utmanar oss som aldrig förr. Under denna medlemsträff belyser vi vikten av att klimatanpassa fastigheter i takt med att fler krav ställs i såväl miljöcertifieringssystem som i vår vardag.

Under förmiddagen visar vi verktyg för bland annat skyfalls- och dagvattenhantering i tidiga skeden, förtydligar vinsterna med klimatanpassningar, lyfter utmaningar och möjligheter med att bygga stad vid Göta älv samt delar med oss av praktiska exempel från Sverige och övriga Norden.

Agenda 

08.0–08.30 Registrering  och mingel (frukost)
08.30–08.35 Välkomsthälsning
08.35–08.50 Oskar Ivarsson, Vd/landskapsarkitekt, Mareld, talar om klimatanpassning i praktiken – om att bygga stad och publika platser vid vatten. Exempel från Sverige och Norden lyfts.
08.50–09.05 Anna Nordlander, projektledare tidiga skeden,  Älvstranden utveckling, talar om genomförda och planerade projekt vid Göta älv. Visioner, erfarenheter och lärdomar.
09.05–09.20 Jakub Dvořák, arkitekt, digital utveckling, Liljewall Arkitekter, pratar om klimatanpassade designprocesser. Vi tittar på nya digitala verktyg för bland annat skyfalls- och dagvattenhantering samt belyser perspektiv inom detaljplanering för nybyggnation och ombyggnad.
09.20–09.45 Moa Hamré, RISE, projektledare inom klimatanpassning och dagvatten talar om vikten av att klimatanpassa sin fastighet och ger praktiska råd.
09.45–10.00 Panel och frågestund

Datum:

2024-06-04

Tid:

08:00 – 10:00

Plats:

Mareld/teater Uno, Esperantoplatsen 7-9, Göteborg

Anmäl dig här