Varför medlem?

Sju anledningar till att din organisation ska vara medlem i Sweden Green Building Council

Ansök om medlemskap i Sweden Green Building Council på den här sidan.

Var med och gör den byggda miljön mer hållbar

Ett medlemskap i Sweden Green Building Council ger din organisation en viktig position inom hållbart byggande. Som medlem är ni med och stöttar ett gott initiativ och tillsammans driver vi på utvecklingen mot ett hållbart byggande. Sweden Green Building Council utvecklar och tillhandahåller verktyg i form av certifieringssystem som hjälper er att nå era uppsatta hållbarhetsmål.

Bli en del av vårt stora nätverk

Som medlem blir du del av ett nätverk med över 350 företag och organisationer som utbyter kunskap och erfarenheter. Vi skapar mötesplatser för samverkan genom studiebesök, medlemsmöten, expertnätverk, regionala nätverk, seminarier och konferenser. Många av aktiviteterna är endast tillgängliga för våra medlemmar. På öppna arrangemang får våra medlemmar rabatt på deltagaravgiften.

Höj kompetensen bland dina medarbetare genom vårt kursutbud

Vi håller kurser relaterade till de certifieringssystem och verksamhetsområden vi arbetar med. Som medlem får du rabatt både på öppna kurser och kurser på plats hos dig. Är du certifierad expert inom något av våra certifieringssystem så marknadsför vi dig på vår hemsida.

Påverka beslutsfattare och samhällsbyggandet nationellt och internationellt

Våra medlemmar är viktiga och starka aktörer inom samhällsbyggande i Sverige. Tillsammans är vi en tung opinionsbildare som arbetar för att vår bebyggelse ska bli mer hållbar. Vi har upparbetade kontakter med beslutsfattare och myndigheter inom hållbart byggande i Sverige. Vi arbetar även på EU-nivå och internationellt genom vårt nätverk World Green Building Council, som samlar över 100 organisationer världen över.

Utveckla och påverka Sweden Green Building Council och våra system

Det är medlemmarna som styr vad Sweden Green Building Council ska göra. Som medlem kan ni engagera er i vår styrelse, råd och arbetsgrupper. Det är medlemmarna som påverkar innehållet när vi utvecklar nya certifieringssystem och verktyg. Våra medlemmar driver tillsammans med oss flera stora utvecklingsprojekt där vi tar fram nya gemensamma verktyg och certifieringssystem som är till hjälp i arbetet med att göra bebyggelsen mer hållbar.

Synliggör ditt ambitiösa hållbarhetsarbete genom oss

Genom att dela goda exempel på hållbara lösningar lär vi oss av varandra och du som medlem får marknadsföra dig. Sweden Green Building Council använder goda exempel från medlemsföretag i vår kommunikation och på våra konferensen och aktiviteter. Som medlem får du också använda vår logotyp i din marknadsföring och på så sätt visa att ni aktivt tar ställning och jobbar för ett hållbart byggande.

Ta del av våra generösa medlemsrabatter

Vi ger alltid generösa rabatter till våra medlemmar på kurser, certifieringar och konferenser. På exempelvis en endagskurs sparar du som medlem över 2000 kronor och på en certifiering av en nybyggt kontorshus enligt Miljöbyggnad sparar du över 20 000 kronor.

Få tillgång till vår Medlemsportal

På vår Medlemsportal hittar du exklusivt medlemsmaterial; som inspelningar och presentationer från våra medlemsmöten, rapporter från våra samarbetspartners, nedladdningsbart marknadsmaterial och mer.