Äldre uppdateringar för BREEAM-SE

Nedan hittar du uppdateringar för BREEAM-SE som publicerades före oktober 2017. Notera att länkar är inaktuella för äldre uppdateringar.

2017 09 07

Lansering av BREEAM-SE 2017

Snart lanseras den uppdaterade manualen för BREEAM-SE, s.k. BREEAM-SE 2017. Viktiga datum gällande lansering och registrering framgår nedan.

16 oktober: Lansering av engelsk version av BREEAM-SE 2017

16 november: Registrering mot BREEAM-SE 2017 öppnar

16 december: Lansering av svensk version av BREEAM-SE 2017. Registrering mot BREEAM-SE 2013 stänger.

2017 07 05

Fel i tidigare nyhetsbrev

I det nyhetsbrev som gick ut till assessorer och AP i januari 2017 meddelades att SGBC godkänner rapporter som sammanställts och exporterats till pdf via verktyget IES TaP. Det har nu framgått att BRE inte kan granska denna typ av pdf och SGBC kan således inte godkänna rapporter som sammanställts via detta verktyg. Vi ber om ursäkt för detta missförstånd och hoppas att det inte innebär bekymmer i era projekt. Samtliga rapporter ska lämnas in via BGO enligt den rapportmall som finns tillgänglig via SGBC:s hemsida.

2017 06 21

Uppdaterad prislista för BREEAM-SE har nu publicerats på SGBC:s hemsida. Den uppdaterade prislistan kommer gälla fr.o.m. 1 juli 2017 för samtliga projekt, oavsett när projektet registrerades. För att ge registrerade projekt en möjlighet att lämna in ansökan innan avgifterna höjs kommer de nya certifieringsavgifterna att börja gälla först 1 augusti 2017. Du finner den uppdaterade prislistan här.

2017 05 29

Villkor för BREEAM-SE Accredited Professional (AP) har nu publicerats på SGBC:s hemsida. Villkoren anger vilka förkunskaper som krävs, vilka principer som gäller för AP-utbildningen och vilka krav som måste uppfyllas för att du ska få behålla din licens som BREEAM-SE AP. Du finner villkoren under rubriken ‘Dokument för BREEAM-SE’.

2017 05 03

Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs att assessorn undertecknar ett ansökningsavtal för varje ansökan som skickas in till SGBC. Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Du finner ansökningsavtalet under rubriken ’Dokument för BREEAM-SE’.

2017 05 02

Prislistan för BREEAM har uppdaterats. Ändringarna avser förtydligande fakturering samt avgift för ändring av certifikat och tryckt manual. Prislistan hittar du här.

2017 04 26

Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu under Allmänna frågor. Läs mer om detta här.

2017 02 02

Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu under Allmänna frågor, Hea 6, Ene 1, Ene 4, Ene 5, Ene 7, Ene 8 och Tra 1. Läs mer om detta här.

2017 02 01

Mallen för projektfrågor / tekniska frågor har uppdaterats på hemsidan. Frågemallen hittar du här.

2016 12 20

Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu under Allmänna frågor, Man 1, Man 3, Hea 2, Hea 9, Hea 11, Hea 12, Pol 1 och Pol 2. Läs mer om detta här.

2016 12 05

Nytt förtydligande gällande avgifter och rutiner vid assessorbyte finns nu under Allmänna frågor. Läs mer om detta här.

2016 11 09

Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu för Tra 3. Läs mer om detta här.

2016 09 23
Rapportmallen har uppdaterats. Det framgår nu att det är obligatoriskt att fylla i gällande BBR-version, då det kommer att framgå på certifikatet.

2016 06 22
Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu för Ene 5. Läs mer om detta här.

2016 06 22
Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu för Wst 2 och Mat 5. Läs mer om detta här.

2016 06 15
Nya Tolkningar och förtydliganden (Compliance notes) finns nu för Man 1, Man 12, Man 14, Hea 9, Ene 5 och Wat 8. Läs mer om detta här.

2016 06 07
Nya Compliance notes finns nu för Hea 9 & Mat 8. Läs mer om detta här.

2016 05 24
Från och med dagens datum kan projektfrågor skickas in på svenska. Översättning till engelska krävs endast i undantagsfall.

2016 05 09
Vägledning GN 22 har uppdaterats av BRE. Den nya versionen finns under Dokument för BREEAM-SE.

2016 03 29
Ny Compliance note finns nu för Ene 1 – Energianvändning. Lär mer om detta här.

2016 03 21
Då det förekom en bugg för industribyggnader med kontor < 500 kvm har nu BREEAM SE Pre Assessment Tool uppdaterats. Den nya uppdaterade versionen går nu att ladda ner under Dokument för BREEAM-SE

2016 03 14
Nya Compliance notes finns nu för Tra 8, Wat 3 & Mat 8. Läs mer om detta här.

2016 03 09
Nu är det möjligt för både assessorer och APs att kunna stötta varandra med erfarenheter från olika projekt i gruppen Breeam Assessors & APs Sweden som ni finner på LinkedIn.

2016 03 01
BREEAM-SE version 2.0 är nu lanserad och den finner ni här. Det finns också en länk under manualerna som beskriver vilka förändringar som är gjorda samt hur alla registrerade projekt måste hantera de nya kraven.

2016 02 02
Vi har nu det glada beskedet att BRE har meddelat att från och med idag återupptas certifieringsverksamheten, inklusive granskning, för BREEAM-SE för nybyggnader.

För ombyggnader är verksamheten ännu inte återtagen. Anledningen är att de olikheter som finns mellan den engelska och svenska BREEAM-SE-manualen avseende energianvändning, Ene 1, inte har lösts. SGBC arbetar för att skyndsamt tillsammans med BRE hitta en bra lösning på problemet.

2015 12 18
Prislistan för BREEAM-SE har nu uppdaterats inför 2016. De nya priserna börjar gälla den 1 januari 2016 och går att hitta under Dokument för BREEAM-SE

2015 12 18
En korrigering av felaktigheter för BREEAM SE manualen är under bearbetning, därför hänvisar vi er till att använda er utav BREEAM SE manualen (engelsk) tills felaktigheterna i BREEAM SE manualen har korrigerats.

2015 12 09
Nu finner ni godkända Compliance notes utöver de ni finner i BREEAM SE manualen.
Compliance notes har blivit godkända av BRE och används som komplement till manualen.
Dessa finner ni under respektive indikator under Frågor och svar om BREEAM-SE

2015 11 27
Rapportmall anpassad för BREEAM SE finns nu att ladda ner under
Dokument för BREEAM-SE

2015 09 23
Uppdaterad version av BREEAM SE Pre Assessment Tool finns nu att ladda ner under
Dokument för BREEAM-SE

2015 01 19
Den färdiga versionen av BREEAM SE Pre Assessment Tool finns nu att ladda ner under Dokument för BREEAM-SE

2014 07 03
En ny manual, som det går att kopiera text och bilder ur, har publicerats under Dokument för BREEAM-SE tillsammans med tre nya checklistor.

2014 06 17
Ansökningsförfarande för att bli BREEAM-SE Assessor finns nu på förstasidan för BREEAM-SE.

2014 06 03
BREEAM-SE Pre Assessment tool finns nu att ladda ner under Dokument för BREEAM-SE.

2014 01 07
Prislistan för BREEAM-SE är uppdaterad och finns att ladda ner under Dokument för BREEAM-SE.

2013 11 14
Det går att registrera projekt för BREEAM-SE. Registreringen görs i vårt onlinesystem Building Green Online, som du kommer åt när du är inloggad på vår hemsida.

Klicka här för att komma till Building Green Online

Klicka här för att skapa ett användarkonto

2013 11 12
Frågeformuläret för frågor till tekniska rådet finns nu att ladda ner på dokumentsidan. Frågeformuläret måste användas för att ställa projektspecifika frågor. Formuläret bifogas i ett mail till

Efter flera års utveckling och anpassning, samt efter ett flertal pilotprojekt, är det nu dags för lanseringen av den svenska versionen av världens mest använda miljöcertifieringssystem. Under våren har Sweden Green Building Council utbildat assessorer för systemet och färdigställt manualen och nu kan vi äntligen lansera systemet.

BREEAM-SE bedömer hållbarhetsprestandan inom tio områden, alltifrån energianvändning, materialval och inomhusmiljö till avfallshantering, kommunikationer och ekologisk påverkan på närområdet. Den svenska versionen hänvisar till svensk byggnorm och standarder och kan användas för kontors- handels- och industribyggnader.

BREEAM lanserades 1990 av det oberoende brittiska forskningsinstitutet BRE och har varit en inspirationskälla vid utveckling av en rad internationella miljöcertifieringssystem. Idag är BREEAM ett av världens mest använda miljöcertifieringssystem för fastigheter med mer än en miljon registrerade byggnader och över 200 000 certifierade byggnader. Nationella versioner av BREEAM finns också i Norge, Holland och Spanien.