400 medlemmar i Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Councils positiva medlemsutveckling fortsätter och föreningen har nu 400 medlemmar! Under 2019 har SGBC fått  50 nya medlemmar, allt från småföretagare med stort miljöengagemang till hållbarhetsledande fastighetsägare och kommuner.

Som medlemsorganisation bygger föreningens arbete på medlemmarnas stora engagemang i utvecklingen av certifieringssystem, i operativa och strategiska råd och i styrelsen. Tillsammans driver vi den svenska samhällsbyggnadssektorn framåt.

Vårt gemensamma mål är att göra den svenska samhällsbyggnadssektorn världsledande inom hållbart byggande och därmed lösa de största och svåraste frågorna vi alla står inför idag. Tillsammans med 400 nya och gamla medlemmar så är SGBC väl rustat för 2020-talets utmaningar och möjligheter.