96 procent av medlemmarna rekommenderar SGBC

I årets medlemsundersökning uppger hela 96 procent av medlemmarna i Sweden Green Building Council (SGBC) att de vill rekommendera andra i samhällsbyggnadssektorn att gå med i organisationen.

Enligt SGBC:s medlemmar är de viktigaste orsakerna till att vara medlem att ta del av kunskapsutbyte, att påverka branschen i en hållbar riktning och att få vara med och utveckla certifieringssystemen.

– Tack till alla er som bidragit med feedback och förslag i årets medlemsundersökning. Vi är väldigt glada över att så många vill rekommendera SGBC. Ett större engagemang innebär större möjlighet till att uppnå Sveriges miljömål, de globala målen och en hållbar samhällsbyggnad, säger Helga Gimse, medlemsansvarig på SGBC.

SGBC skänker 10 kronor per svar till organisationen Maskrosbarn.

För mer information
Helga Gimse, medlemsansvarig
helga.gimse@sgbc.se, 08-599 294 42