Goda samarbeten, forskningsanläggning i framkant och eldsjälar prisade på årets Sweden Green Building Awards

Sweden Green Building Awards, utmärkelsen som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige, delades igår ut på Stockholms stadshus till välförtjänta vinnare. Personer som driver hållbarhetsarbetet framåt, projekt som lyckas göra svåra certifieringar av befintlig bebyggelse på stora volymer, anläggningsprojekt som har närmiljön i åtanke vid svåra markarbeten och hållbara forskningsanläggningar som kräver yttersta precision för att lösa framtidens gåtor prisades vid galamiddagen.

 

Förra året delades det första priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling ut och vinnaren i år blev Jan Wijkmark på White arkitekter. Han mottog priset för sin "tvärvetenskapliga och djupa kompetens, pedagogiska talang, ödmjukhet och samarbetsvilja", som juryns motivering löd, och var glad även om han också såg framtida utmaningar:

- Även om vi är ett föregångsland på många sätt så har vi mycket kvar att göra innan vi kan påstå att vi är hållbara. Jag tycker att vi kan driva utvecklingen och sprida kunskap och goda idéer vidare till andra länder.

Efter det positiva mottagandet för stadsutvecklingspriset så var den naturliga vidareutvecklingen att dela ut även ett pris till personer som gjort stora bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling. Den första prismottagaren blev Torbjörn Kumlin på Stockholmshem, med jurymotiveringen "för att innovativt, systematiskt och uthålligt ha lett och utvecklat framgångsrika metoder för hållbart byggande i en stor och komplex organisation". Juryn ansåg att Torbjörns arbete var ett "fantastiskt exempel på inspirerande ledarskap och ständig förbättring".

- Jag är förvånad! svarar Torbjörn på frågan om hur det känns att vinna, men fortsätter med att berömma sina medarbetare: Det bästa är den goda samarbetsandan i kombination med lyhördhet för förbättringar, miljöfrågor och långsiktigheten. Det finns utrymme och stöd för den som vill engagera sig i miljöfrågor. Mycket har hänt i branschen de senaste 5-10 åren men det är i sammanhanget en kort tid och det finns mycket att utveckla för ett resurssnålare hållbart samhälle. Generationerna efter oss skall också ha en chans till ett gott liv.

Förutom personpriserna så prisades även Vasakronan för både sitt arbete med volymcertifiering av 48 befintliga fastigheter enligt LEED och fick även Stockholms stads pris "Två blir mer" för sitt goda samarbete med sina hyresgäster i fastigheten Tre Vapen 2. Två priser gick även till Wihlborgs fastighet Max IV - även kallad MAX Labb - utanför Lund, som när den står färdig kommer att vara en av de mest avancerade forskningsanläggningarna i världen. Max IV vann i både BREEAM och EU GreenBuilding-klasserna. Årets Miljöbyggnad blev K21 i Krokslätts fabriker i Göteborg, som uppnått 14 av 15 Guld-indikatorer i certifieringen och årets hållbara anläggningsprojekt blev markarbetena vid Nya Södertälje sjukhus.

Vinnarna år 2015 är:

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling: Jan Wijkmark, White arkitekter

"Med en tvärvetenskaplig och djup kompetens, pedagogisk talang, ödmjukhet och samarbetsvilja sprider han kunskap och skapar intresse för samt driver på arbetet med hållbar stadsutveckling både i Sverige och globalt. Vinnaren har ett stort personligt engagemang för hållbarhet och lever som han lär."

Priset för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling: Torbjörn Kumlin, Stockholmshem

"För att innovativt, systematiskt och uthålligt ha lett och utvecklat framgångsrika metoder för hållbart byggande i en stor och komplex organisation. Framgången har främst baserats på konkreta och bevisat lyckade byggprojekt vilka gett kunskapsåterföring och kraftfullt bidragit till att förändra spets och standard inom hållbart svenskt bostadsbyggande. Det är ett fantastiskt exempel på inspirerande ledarskap och ständig förbättring."

Årets Miljöbyggnad: Kängurun 21, Husvärden

"Husvärden visar att hög ambition, god styrning och planering möjliggjort uppförandet av Kängurun 21 med 14 av 15 indikatorer på guldnivå i Miljöbyggnad. Byggnadens dubbelglasfasad är unik och bidrar till ett gott inneklimat, en energieffektiv byggnad och ett vackert rum för social samvaro där gröna växter mot söder skuggar och bidrar till renare luft och välbefinnande. Genom "Smart-IT" visualiserar man hur beteendet påverkar förbrukningen så att hyresgästen inspireras att "göra rätt". Marknadsföringen har varit omfattande både internt och externt såväl nationellt som internationellt."

Juryns hedersomnämnande: Kvarteret Nålskäran, Chalmers studentbostäder

Till årets Sweden Green Building Award för Miljöbyggnad hade nio byggnader nominerats. Samtliga på en mycket hög nivå och med Guld som slutbetyg. Förutom det vinnande förslaget vill juryn framhålla Chalmers studentbostäder, Kvarteret Nålskäran, där man kan erbjuda studenter ett hållbart boende under studietiden till en så låg hyra som möjligt utan att för den sakens skull försaka hållbarhet och miljö.

Stort engagemang har lagts ner på att göra studenter medvetna kring de värderingar (energi, miljö, inneklimat, hållbarhet mm) som ingår i Miljöbyggnadsprocessen. Kvarteret Nålskäran är enligt uppgifter det första studentboendet i Sverige som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Projektet visar att certifiering enligt Miljöbyggnad mycket väl går att förena med god ekonomi.

Årets BREEAM: Max IV, Wihlborgs fastigheter

"Projektet och fastighetsägaren har i rollen som pilotprojekt varit en aktiv part i utvecklingen av BREEAM-SE, det var det första projektet att certifiera i projekteringsskedet och har i samband med det erhållit det högsta betyget Outstanding. Med 89,42 poäng vill juryn utnämna Max IV till vinnare av årets Breeambyggnad. Projektet är något av en föregångare då de visar att det går att bygga med höga hållbarhets- och miljökrav under komplexa projektförutsättningar. Vi ser fram emot att följa projektet i nästa skede."

Juryns hedersomnämnande: Relingen 2, Hökerum Bygg

Hökerum Bygg som projektutvecklare har följt i spåren efter den första Breeam-certifierade stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö. För Fastigheten Relingen 2 har projektutvecklaren genomgått en Bespoke-process med en skräddarsydd manual för att möjliggöra en certifiering av bostadsbeståndet, Brf Ankarparken, inom fastigheten. Med det kan de visa kunderna att de gör ett hållbart val med att bosätta sig och leva där. Juryn vill ge ett hedersomnämnande för deras insats att arbeta med BREEAM i ett bostadsprojekt och vill slå ett slag för att andra följer detta goda exempel.

Årets EU GreenBuilding: Max IV, Wihlborgs fastigheter

"Kontorsbyggnaden Max IV Byggnad E är årets vinnare av EU GreenBuilding-priset då den har designats som en mycket energieffektiv byggnad med en välisolerad och lufttät klimatskärm och har stor marginal till BBR:s energikrav, samt att det har gjorts investeringar i solceller som täcker all fastighetsel på årsbasis."

Årets LEED Volume Initiative: Vasakronan

"Årets vinnare är Vasakronan för deras LEED Volume Certification, där företaget har certifierat 48 befintliga fastigheter med LEED EBOM (LEED för befintliga byggnader, drift och underhåll). Vasakronan var de första i Europa att certifiera med LEED Volume, vilket gör det till en global prestation som demonstrerar svenskt ledarskap inom hållbarhet för resten av världen. Majoriteten av Vasakronans projekt i Volume Initaitive uppnår nivå Guld eller Platinum vid certifiering. Företagets ambition att certifiera samtliga fastigheter visar på hängivenhet i ett brett spektrum av miljömässiga strategier för att tillfredsställa de tusentals människor som arbetar i Vasakronans fastigheter."

Årets hållbara anläggningsprojekt: Nya Södertälje sjukhus, markarbeten

"För en innovativ lösning tillsammans med underentreprenör, samt för att i tidig och kontinuerlig samverkan med omgivande verksamhet skapat förutsättningar för ett hållbart genomförande. Projektet har genom optimering av transporter och detaljerad planering av masshantering visat på en imponerande klimatbesparing."

"Två blir mer"-priset: Vasakronan för Tre Vapen 2

"För ett föredömligt samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster med målsättning att göra verksamheten mer hållbar har de visat att Gröna hyresavtal kan fungera i praktiken. Vinnaren har tillsammans med hyresgästerna genomfört flera konkreta och innovativa åtgärder, bland annat energihushållning, källsortering och underlättande av cykling. Solceller har installerats på taket. Under sommarperioden omlokaliserar en av hyresgästerna sin verksamhet för att tomställa delar av lokalerna och där stänga av el, kyla och värme. Tillsammans har parterna bidragit till ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sina respektive verksamheter. Byggnaden har LEED EBOM-certifierats på guldnivå. Det är mycket glädjande att se att parterna är starkt engagerade i och stolta över sitt gemensamma arbete. Samarbetet är långsiktigt, kontinuerligt och visar att med gemensam energi kan vi spara energi!"