Ansökan öppen för BRE:s tekniska arbetsgrupper inom BREEAM 

Det finns ett antal ämnesspecifika tekniska arbetsgrupper inom BREEAM (även kallade BREEAM TWGs) som bidrar till certifieringssystemets utveckling inom olika specifika hållbarhetsområden. Som en del av den nya utvecklingsprocessen för BRE:s så kallade “BREEAM Schemes” bjuder man in experter från Sverige till de olika tekniska arbetsgrupperna.

Just nu tar BRE emot ansökningar för arbetsgrupper inom följande BREEAM-områden:

  • Health and Wellbeing
  • Circularity
  • Net Zero Carbon
  • Social Impact
  • Resilience
  • Natural Environment
  • Quality

Som medlem i en BREEAM TWG får du möjlighet att nätverka med andra ämnesexperter, påverka hållbarhetslösningar för byggbranschen, driva positiv förändring samt delta i utvecklingen av framtida BREEAM-produkter. Är du intresserad av att bidra till den tekniska utvecklingen av något av de olika områdena inom BREEAM? Välkommen att anmäla ditt intresse för dessa tekniska arbetsgrupper.

Anmälan görs direkt till BRE här.