Årets BREEAM-SE Assessor och AP (Advisory Professional)

Under höstens nätverksträff för BREEAM-SE utsågs årets BREEAM-SE Assessor och BREEAM-SE AP.

Årets BREEAM-SE Assessor tilldelas den person som fått lägst antal anmärkningar på sina rapporter. Utmärkelsen Årets BREEAM-SE AP tilldelas den AP som under senaste året aktivt bidragit till att nå beställarnas målbetyg och har levererat det högsta betyget bland årets certifierade projekt.

Det utförda arbetet av dessa personer håller en hög kvalitet och bidrar starkt till branschens utveckling mot ett hållbart samhälle.

Årets pris tilldelas:

Kimia Ebrat – Årets BREEAM-SE Assessor

Pia Öhrling – Årets BREEAM-SE AP