Årets BREEAM-SE Assessor och AP (Advisory Professional)

Under höstens nätverksträff för BREEAM-SE utsågs årets BREEAM-SE Assessor och BREEAM-SE AP. Vinnarna av utmärkelsen håller hög kvalitet i BREEAM-arbetet genom sina roller och bidrar starkt till branschens utveckling mot ett hållbart samhälle.

 

Årets BREEAM-SE Assessor tilldelas till Martin Persson Lindh, COWI

Martin Persson Lindh har visat en god förståelse för BREEAM och genomgående visat en god kvalitet och tydlig redovisning i sina projekt. Han är även den första som blivit godkänd utan anmärkningar vid första inskickade ansökan.

 

Årets BREEAM-SE AP tilldelas till Emelie Johansson, NCC

Med ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt och med gott renommé har Emelie på ett förtjänstfullt sätt varit ett föredöme för BREEAM i certifieringsprocessen. Som AP har Emelie arbetat i komplexa byggprojekt som arbetat med BREEAM utanför standardmodellerna.