Arwidsro certifierar sitt andra guldprojekt i Miljöbyggnad iDrift

Fastighetsbolaget Arwidsro har höga ambitioner vad gäller certifiering. I januari certifierades fastigheten Motorn 8, en handelsfastighet i Vara ägd av Arwidsro, i Miljöbyggnad iDrift nivå guld - det högsta betyget inom SGBC:s nyutvecklade system för befintliga fastigheter.

 

De hållbarhetsfaktorer Arwidsro tittat särskilt på är energieffektivitet, solavskärmning och trivsel kring handelsplatsen – såsom bänkar, cykelställ och grönytor.

Det är inte första gången Arwidsro uppnår guld i just det här systemet. I oktober 2021 certifierade man den första byggnaden i Sverige med nivå guld i Miljöbyggnad iDrift, fastigheten Fjällskivlingen 4, Änghagens handelsplats i Lidköping.

Arwidsro arbetar främst inom dagligvaruhandel, service och samhällsfastigheter inklusive hyresbostäder. Maria Björkling, affärsutvecklare och hållbarbarhetsansvarig hos Arwidsro, säger att företaget är i en expansionsfas och att gröna obligationer används som en del i finansieringen, vilket driver på delar av hållbarhetsarbetet lite extra.

“Vi har accelererat vårt certifieringsarbete delvis för att vi har gett ut tre gröna obligationer. Senast den här veckan har vi emitterat en om 300 miljoner kronor, kopplat till vårt gröna ramverk som talar om vad vi får använda pengarna till,” säger Maria.

“Vi har i stort sett certifierat halva vårt befintliga fastighetsbestånd under ett års tid. Vi har valt att främst använda Miljöbyggnad och det var bra tajming för oss att Miljöbyggnad iDrift lanserades ungefär samtidigt som vi gav ut vår första gröna obligation 2020.”

Enligt Riksbanken har marknaden för gröna obligationer – ett finansiellt verktyg som ger investerare möjlighet att styra kapital till klimatvänliga projekt, vuxit kraftigt under de senaste åren. Läs mer om gröna obligationer här: Gröna obligationer – stora i Sverige och med potential att växa (riksbank.se)

Målet för Arwidsro är att certifiera alla sina befintliga byggnader under 2022 enligt Miljöbyggnad iDrift och då siktar man på minst nivå silver. Maria säger att en av fördelarna med certifiering är att man får extra koll på energiförsörjningen, vilket i sin tur kan hjälpa till att uppnå höga poäng. “Det är ju många poäng att plocka på hög energiklass och bra tekniska system i grunden.”