De tillträder nya chefstjänster för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift

SGBC stärker organisationen när tre medarbetare börjar på nya positioner: Carolina Larsson är ny avdelningschef för certifiering samt chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift. Amanda Axelsson är ny operativ chef för Miljöbyggnad iDrift och Philip Aluko ansluter den första april som operativ chef för Miljöbyggnad.

Carolina Larsson (vänster), Amanda Axelsson (mitten) och Philip Aluko (höger)

”Vi strävar alltid efter att de som jobbar på SGBC ska kunna utvecklas inom organisationen. Att vi nu tillsätter våra tre nya tjänster med internrekryteringar är glädjande och ett kvitto på att våra medarbetare trivs och ser nya möjligheter hos oss”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. 

Carolina Larsson blir ny avdelningschef för certifiering samt ansvarig chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift. Hon kommer senast från tjänsten som verksamhetsområdeschef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift. 

Carolina är utbildad energisystemingenjör och har en bred bakgrund som konsult och entreprenör samt inom förvaltning. Hon har tidigare arbetat på WSP där hon var gruppchef inom VVS och energi. Hon arbetade då med bland annat energifrågor kopplade till byggnader och bedrev forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till effekter på byggnader i framtidens klimat tillsammans med KTH.  

”Jag ser fram emot att fortsätta stärka SGBC:s certifieringsarbete. Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift är viktiga verktyg för sektorns fortsatta miljö- och klimatarbete då systemen ger både oberoende granskningar samt fungerar som ett stöd i hållbarhetsredovisningar, säger Carolina Larsson. 

Philip Aluko rekryteras till rollen som operativ chef för Miljöbyggnad med start den första april. Philip är certifieringsspecialist och har arbetat på SGBC sedan december 2018, senast som driftansvarig för Miljöbyggnad. Han har en fil kand från Stockholms universitet i stads- och samhällsplanering. 

Amanda Axelsson blir ny operativ chef för Miljöbyggnad iDrift. Hon har arbetat på SGBC sedan augusti 2020 och har varit med och lett utvecklingsarbetet av certifieringssystemet Miljöbyggnad i Drift (2.0) för byggnader i förvaltningsskedet. Amanda är högskoleingenjör i byggteknik och listades som en av ”33 under 33” unga hållbarhetstalanger att ha koll på, i december 2022.