Dokumentation från CCC Summit/HI-dagen 2018

Den 19 juni 2018 arrangerades CCC Summit/HI-dagen 2018 av SGBC och Volvo Construction Equipment. Temat för konferensen var “The Road to Carbon Neutral Infrastructure”. Nu finns all dokumentation från dagen att ta del av!

CCC Summit/Hi-dagen 2018 är en internationell konferens som arrangerades av Volvo Construction Equipments initiativ Construction Climate Challenge (CCC) samt Sweden Green Building Council/Hållbar Infrastruktur. Syftet med konferensen var att identifiera lösningar för en klimatneutral infrastruktur genom att samla representanter från hela värdekedjan samt forskare, myndigheter och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, få kännedom om nya innovationer samt utforska möjligheter till samverkan.

CCC Summit 2018 hölls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 19 juni 2018.

På denna sida kan du ta del av all dokumentation från dagen!