En julhälsning till SGBC:s medlemmar

SGBC:s vd Lotta Werner Flyborg önskar er alla en god jul. I sin krönika blickar hon tillbaka över 2022 och ger sin spaning inför det nya året.

Julens antågande innebär för många en härlig avkoppling från vardagen med allt vad den innebär – från skenande energipriser till extremväder och inflation. Men innan vi tar på oss raggsockorna och lutar oss tillbaka vill jag ta en titt på vad vi på SGBC uträttat under året samt berätta lite om vad jag ser inför 2023.

Det gångna året har för SGBC och samhällsbyggnadsbranschen till stor del präglats av EU-taxonomin, säkerhetsläget i Europa och riksdagsvalet, där vi var besvikna att klimatomställningen inte fick mer utrymme i debatten. Vår bransch står för 21 procent av Sveriges negativa utsläpp och i en förändrad omvärld blir det än viktigare att vi har goda förutsättningar att prioritera hållbarhet, innovation och certifiering för att accelerera omställningen.

Några viktiga händelser under 2022:

EU-taxonomin

EU:s gröna taxonomi trädde i kraft vid årsskiftet och det nya ramverket fick samhällsbyggnadsbranschen att kavla upp ärmarna ytterligare. Som Sveriges ledande medlemsorganisation inom hållbart byggande har det varit viktigt för oss att ta en ledande roll i tolkningen av ramverket, som är en del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal. Genom ökad transparens ska det nya ramverket bland annat motverka grönmålning och främja hållbara investeringar.

Rekord för manualutveckling

SGBC har haft ett rekordår inom manualutveckling, ett av vårt mest omfattande utvecklingsarbete sedan starten. Här har vi tillsammans med våra medlemmar stött och blött innehållet i taxonomin för att ge vägledning i tolkningsfrågor och bana väg för branschens fortsatta utveckling. Samtliga SGBC:s egenutvecklade certifieringssystem har uppdateras och linjerats mot EU-taxonomin. Mest omfattande var Miljöbyggnad 4.0 som lanserades i december. Dessutom har vi bildat ett taxonomiråd som hanterar övergripande frågor mellan systemen.

Svenskarna och hållbart byggande

På nyhetsfronten har flera stora nyheter från SGBC fått spridning. Men det som väckt mest uppmärksamhet är vår årliga Novus-undersökning som tar tempen på svenskarnas kunskap och attityd kring bygg- och fastighetsbranschen. Den visade bland annat att grönt byggande var en viktig valfråga för svenskarna men också att fyra av tio oroade sig över att hållbarhetsarbetet ska stanna av på grund av säkerhetsläget i Europa.

En viktig roll för oss är att samla branschen och bjuda in till diskussion och samverkan. Under året har vi pratat utmaningar, nya EU-direktiv och finansiering och vi har lyft fram vikten av att ta hand om både befintliga byggnader och återbrukat material.

Sweden Green Building Awards med framtidsspaning

Något vi är särskilt stolta över är vår årliga gala och prisutdelning Sweden Green Building Awards som i år startade med en halvdagskonferens på temat framtidsspaning 2023. Här blev det tydligt att trots konjunktursvängningar enas experterna i vårt nätverk om att hållbarhet lönar sig, i alla led och i alla lägen. Årets vinnare av Sweden Green Building Awards sträckte sig från befintliga byggnader som Wallenstams huvudkontor i Göteborg och Castellums kontorsbyggnad i Värtahamnen till nybyggda Stensängsskolan i Huddinge och utbyggnad av järnvägsspår i Skåne. Årets hållbarhetsperson 2022 blev Johan Knaust, vd på K2A. Stort grattis till alla!

Ökat antal medlemmar

Vi växer stadigt och är nu närmare 450 medlemmar vilket visar på en stark vilja att bidra i omställningen. Under 2022 fick vi 45 nya medlemmar och nästa år ser vi fram emot att välkomna ännu fler. 12 medlemsmöten arrangerades och vi vill tacka våra regionala nätverk för stort engagemang och väl genomförda träffar.

Vi lämnar nu ett produktivt 2022 och laddar för nya möjligheter att driva på omställningen ytterligare under kommande år. Vi ser att vi kommer bli mer cirkulära i vårt arbete med särskilt fokus på det befintliga fastighetsbeståndet – merparten av de byggnader som kommer att finnas 2030 är uppförda redan idag.

Sveriges EU-ordförandeskap

I januari tar Sverige över ordförandeskapet i EU – en viktig möjlighet till påverkan och förändring inom hållbar förvaltning, byggproduktion och stadsutveckling. På EU-nivå är bland annat nya kriterier för grön upphandling något att hålla koll på och det väntas nya direktiv för digital rapportering av till exempel avfall. Även EU-taxonomin och standarder för hållbarhetsrapportering ska skärpas.

Om vi ska komma i närheten av att nå våra gemensamma klimatmål krävs ett seriöst, enträget och engagerat klimatarbete i både samhällsbyggnadsbranschen och på regeringsnivå. Här ser jag fram emot att intensifiera vårt påverkansarbete och kräva att våra medlemmar får goda förutsättningar att driva utvecklingen framåt. Men först, en härlig jul i familjens tecken.

God jul och gott nytt år! Vi ser fram emot ett givande samarbete med våra medlemmar under 2023.