En julhälsning till SGBC:s medlemmar

SGBC:s vd Lotta Werner Flyborg önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. I sin krönika blickar hon tillbaka över 2023 och ger sin spaning inför det nya året.

Nu närmar sig julen, men innan vi avslutar och lutar oss tillbaka, vill jag säga ett stort tack för alla inspirerande samarbeten, möten och samtal, samt reflektera över vad vi uträttat under 2023 och berätta lite om vad jag ser inför kommande år.

Det gångna året har för bygg- och fastighetsbranschen till stor del präglats av lågkonjunkturen i samhället och byggandet som har saktat ner. Samtidigt har behovet av utveckling och omställning inom digitalisering, miljö och klimat blivit större. Kravet att minimera klimatrisker inom byggande och planering har ökat. Glädjande är att hållbarhet och miljöcertifieringar fortsätter att vara viktiga och fungera som kvalitetsmarkörer genom sin tydliga koppling till EU-taxonomin och grön finansiering.

EU fortsätter att öka sitt inflytande över klimatarbetet i vårt land och det kommer att bli spännande att se nya årsredovisningar med hållbarhetsrapportering och möjligheter för grön finansiering att utvecklas allt mer. Vi på SGBC kommer fortsatt att satsa på att linjera våra certifieringssystem mot EU-taxonomin, allteftersom den fortsätter att utvecklas framöver.

Höjdpunkter under 2023

I början av året lanserades vårt omtag av Citylab. Det är nu möjligt att certifiera många fler typer av stadsbyggnadsprojekt och det finns en tydlig koppling till detaljplaneprocessen och de utredningar och dokument som efterfrågas där.

SGBC har under året arrangerat och medverkat på en mängd olika arenor – från Almedalen till Renoveringsdagarna. Vi har deltagit på möten tillsammans med vårt europeiska nätverk av Green Building Councils, ett i Valencia och ett i Aten, som utmynnade i nya nätverk för medlemmar, utbildning och certifiering. Det nya certifieringsnätverket kommer SGBC att samordna.

Vi har fortsatt att samverka med våra nordiska systerorganisationer samt andra aktörer inom den svenska samhällsbyggnadsbranschen. Vi har diskuterat en rad högaktuella ämnen – från hållbara produktval till digitalisering och cirkulär ekonomi. Under kommande år kommer vi att göra stora satsningar inom befintliga fastigheter, med fokus på renovering och ombyggnad.

Vi har utbildat fler än 1500 personer inom miljöcertifieringar och hållbarhet, vid fler än 90 tillfällen, och nästan hälften av våra utbildningar är nu företagsanpassade.

Nya medlemmar

Vi växer stadigt och har nu över 450 medlemmar, där ungefär en tredjedel utgörs av fastighetsägare, som också är den största gruppen. Under 2023 välkomnade vi 35 nya medlemmar. Att vi fortsätter att växa i en lågkonjunktur, visar på en fortsatt stark vilja i branschen att bidra till den gröna omställningen och kommande år ser vi fram emot att välkomna ännu fler medlemmar.

Under året har vi arrangerat 11 medlemsmöten och vi vill tacka våra fantastiska regionala nätverk i Öst, Väst och Syd för era stora engagemang och väl genomförda träffar. På våra möten har ämnen som mångfunktionell grönska i staden, biologisk mångfald, energirenovering och förvaltning, cirkulärt byggande och återbruk, hållbara träbyggnader med mera diskuterats och flera studiebesök har genomförts.

Det finns även efterfrågan på att starta upp ännu ett nätverk, som vi under året planerar i regionen Karlstad – Örebro – Norrköping.
I september lanserade vi en ny medlemsportal, med snabbare inloggning synkad med medlemsorganisationernas företagsmejl, vilket gör den mer användbar.
Under året har vi påbörjat ett stort digitaliserings- och automatiseringsprojekt av vår databas för certifieringsprocessen, Building Green Online (BGO). Vår satsning kommer att fortsätta en bra bit under det nya året och planen är att ge våra medlemmar en enklare, snabbare och bättre översikt över pågående certifieringsprocess, värden för redan certifierade byggnader och företagens hela fastighetsbestånd.

Årlig Novus-undersökning: svenskarna och hållbart byggande

På nyhetsfronten har flera stora nyheter från SGBC fått spridning. Något som väckt mycket uppmärksamhet är vår årliga Novus-undersökning som tar tempen på svenskarnas kunskap och attityd kring bygg- och fastighetsbranschen.

Detta år visade undersökningen bland annat att koldioxidutsläpp, fossilfrihet och social hållbarhet är i topp när det gäller de viktigaste hållbarhetsområdena för svenskarna. Andelen som skattar sig själva som miljö- och klimatmedvetna är hela 82 procent men nära sex av tio (57 %) är oroade över att svenska politiker inte styr i hållbarhetsfrågor.

Building Sustainability och Sweden Green Building Awards

Något jag är särskilt stolt över är SGBC:s konferens Building Sustainability som för sjätte gången genomfördes i Stockholm den 30 november. Konferensen har blivit en självklar knutpunkt för de aktörer som leder branschens miljö- och klimatomställning och tog denna gång avstamp i högaktuella ämnen, forskning och inspirerande case studies. Årets tema handlade om att utforska vägen mot en resurspositiv miljö – lokalt, regionalt och globalt.

Konferensen hade närmare 40 olika talare och panelister. Bland de som jag själv fann särskilt inspirerande fanns Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet, Karin Karlsbro, europaparlamentariker, ledamot i miljöutskottet, Magnus Person VD Skanska Sverige och Kata Nylén, klimatpsykolog.

På kvällen delades Sweden Green Building Awards 2023 ut i hela 10 kategorier. Bland vinnarna fanns Årets Miljöbyggnad iDrift: Syret 5, Wihlborgs Fastigheter, Årets NollCO2-projekt: Space, Wihlborgs Fastigheter. Årets Citylabpris: Campus Örebro, Akademiska Hus samt Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur: Team E02 Centralen, Trafikverket och NCC Sverige.

Årets hållbarhetsperson blev Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. Ett stort grattis till alla välförtjänta vinnare!

Alla dessa eldsjälar och banbrytande projekt är viktiga för Sveriges omställning. För om vi ska nå våra gemensamma klimatmål krävs att både bransch och beslutsfattare för ett seriöst, enträget och engagerat klimatarbete. Här ser jag fram emot att skala upp vårt påverkansarbete och skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas omställningsarbete.

Vi lämnar nu ett produktivt 2023 och laddar för att driva på omställningen ytterligare under kommande år. Trots allt det som händer runt om i världen, lågkonjunkturen och byggandet som avstannat, kan vi se att hållbarhet fortsätter att utvecklas och ta plats i debatten. Vi ser särskilt att vi kommer att bli mer cirkulära i vårt arbete med särskilt fokus på det befintliga fastighetsbeståndet, ombyggnad och renovering.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med våra medlemmar under 2024 och önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!