En sommarhälsning till SGBC:s medlemmar

Nu är sommaren äntligen här och med den förhoppningsvis tid för välbehövlig återhämtning och rekreation, men innan dess några ord från vår vd, Lotta Werner Flyborg.

Konjunkturen och det höga ränteläget är en utmaning för oss alla, men det är avgörande att vi inte tappar fart i omställningen. Vi behöver fortsätta arbeta för hållbarhet i alla led – inte minst i den redan byggda miljön där det fortfarande finns oerhört mycket att göra. Det är extremt viktigt att såväl vi i branschen som våra politiker prioriterar miljö- och klimatfrågorna högt.

Vår byggda miljö

Anpassningen till framtida klimatförändringar är inget vi kan vänta på. Detta är högsta prioritet i EU och bör vara så även här i Sverige. Våra städer behöver bli mer motståndskraftiga och hållbara. Climate-Adapt är den europeiska plattformen för anpassningskunskap som drivs och utvecklas av Europeiska miljöbyrån. Läs gärna mer här om du har lite tid över under semestern: https://www.eea.europa.eu/sv/articles/vad-gor-europas-stader-for

SGBC:s årliga Novus-undersökning

Vår årliga undersökning av svenskarnas kunskap och attityder om hållbarhet inom bygg- och fastigheter pekade tydligt på den breda allmänhetens oro och besvikelse över politikernas bristande engagemang inom hållbart byggande – en klar majoritet (59 %) anser att våra politiker inte tar sitt ansvar för sektorns omställning. Samtidigt är 52 procent oroade över att hållbarhetsarbetet stannar av på grund av det rådande säkerhetsläget. Här ser vi svart på vitt att politikerna behöver ta ett större ansvar inom såväl hållbart byggande som förvaltning. Ytterligare en orosfaktor bland svenskarna är energikostnaderna, de ökade elpriserna drabbar alla och här ser vi ytterligare ett tydligt incitament för mer hållbart, cirkulärt och energisnålt byggande.

The New European Bauhaus

Om vi blickar utanför Sverige, ser vi att EU aktivt driver frågor om hållbara byggnader och stadsplanering. De närmaste tio åren ska EU satsa 10 biljoner kronor på grön omställning, pengar som bland annat kommer att investeras i byggande. Initiativet, The New European Bauhaus, är en viktig del i EU:s klimatanpassning. Eftersom byggandet står för en så stor del av våra utsläpp, är en anpassning nödvändig för att nå klimatmålen. Att kunna visa på byggnaders klimatavtryck, cirkularitet och hållbarhetsprestanda kan komma att bli hårdvaluta för att ta del av EU:s bidrag. I Sverige har vi bra förutsättningar för att bygga hållbart, vi har kommit en bra bit på väg och har en hög innovationstakt.

Viktiga sammankomster

Vi kommer fortsätta kräva att samhällsbyggnadssektorns olika aktörer får bättre förutsättningar för att accelerera omställningen ytterligare och styra mot en resurspositiv byggd miljö. Närmast är Almedalsveckan, en viktig knutpunkt för beslutsfattare och industrin. Denna gång krokar vi arm med Business Arena där vi kommer att föra våra medlemmars talan i debatten.

Building Sustainability och Sweden Green Building Awards

Den 30 november 2023 är det äntligen dags för Building Sustainability igen. Årets konferens går av stapeln på Clarion Hotel Sign i Stockholm och arrangeras av SGBC med partners för sjätte gången. Varmt välkomna till denna dagskonferens där vi tar ett helhetsgrepp om de utmaningar och lösningar som finns inom ramen för SGBC:s uppdrag att framtidssäkra den byggda miljön – globalt, regionalt och lokalt.

Heldagskonferensen följs av SGBC:s årliga prisutdelning och gala Sweden Green Building Awards. Under kvällen ser vi fram emot att åter lyfta och premiera de projekt och aktörer som är föredömen i vår bransch genom att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi ser ett stadigt stigande intresse för utmärkelserna och varje år ökar kvaliteten och innovationskraften i bidragen, vilket är glädjande för hela Sveriges miljöarbete.

Vi i samhällsbyggnadsbranschen har med andra ord en spännande, viktig och utmanande tid framför oss. Nu önskar jag, vår styrelse och alla som arbetar på SGBC en riktigt skön sommar till alla våra medlemmar.

Varma hälsningar,

Lotta Werner Flyborg