EU-taxonomin och BREEAM

BRE har släppt en guide till hur certifieringssystemet BREEAM fungerar i jämförelse med EU-taxonomin, som kallas "EU Taxonomy Guide".

I BRE:s nya EU Taxonomy Guide finns en introduktion till taxonomin samt en kartläggning av hur systemet förhåller sig till EU-ramverket som trädde i kraft i januari 2022.

Guiden innehåller en mappning av hur systemen BREEAM International NC (v6), BREEAM In use (v6) och BREEAM International RFO (2015) linjerar mot taxonomin.

Kartläggningen fokuserar på kapitel 7 “Bygg- och fastighetsverksamhet” och de tre ekonomiska aktiviteterna: uppförande av nya byggnader, renovering av befintliga byggnader samt förvärv och ägande av byggnader.

BREEAM:s kartläggning ska ge en större förståelse för var i systemet det finns potential för framtida anpassning till taxonomin.

Läs mer om EU Taxonomy Guide här.