Fokus på SGB Awards: Årets Miljöbyggnad iDrift 2021, Syret 6

När Miljöbyggnad iDrift lanserades sommaren 2020 var Wihlborgs fastighet Syret 6 i Lund ett av pilotprojekten. Byggnaden ligger i Ideon Science Park som huserar aktörer inom bland annat IT och life science.

Fastigheten har en ljus, luftig arkitektur och en rymlig entré i en central ljusgård, där gångbroar knyter samman husets två flyglar. Den största hyresgästen är Axis Communications som tillträdde 2014. Certifieringen är en viktig del av företagets miljö- och klimatstyrning och bidrar bland annat med möjligheterna till grön finansiering och en stärkt driftsprestanda, men är också en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

Ideon Science Park är en livgivande lunga för hela det expansiva området i nordöstra Lund. Med Lunds universitet, Tekniska högskolan och Ekonomihögskolan i sin omedelbara närhet är Ideon en naturlig mötesplats för näringsliv, forskning och det offentliga. 

Wihlborgs har totalt omkring 250 fastigheter i sitt svenska bestånd. Certifieringen var startskottet för ett omfattande arbete där företagets långsiktiga mål är att miljöcertifiera samtliga kontorsfastigheter i Sverige. 

“Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg för oss på Wihlborgs, som vi bland annat använder för att identifiera olika förbättringsinitiativ att ta med oss in i vår förvaltning. Något annat som gör detta certifieringssystem tacksamt att arbeta med är att det är baserat på svenska regelverk och anpassat efter svensk byggtradition”, säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Idag har Wihlborgs certifierat 20 byggnader i Miljöbyggnad iDrift och har ett tjugotal där arbetet startat. 

”Vi på Wihlborgs har jobbat länge med att certifiera nybyggda fastigheter enligt Miljöbyggnad Guld och tar nu nästa steg genom att certifiera våra befintliga byggnader i ett högt tempo”, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs. Han ser flera fördelar med att certifiera.

“Konkurrensmässigt skulle jag säga att arbetet med MBiD gör att vi kan erbjuda lokaler i ett befintligt bestånd där dels driften har optimerats och kvalitetssäkrats, men där även den fysiska arbetsmiljön med avseende på kemikalieinnehåll, luftkvalitet och termisk komfort blivit synad och godkänd av en oberoende part vilket ger både oss och våra kunder en trygghet.”

Syret 6 var ett av de första projekten att certifiera enligt Miljöbyggnad iDrift — ett av SGBC:s senast utvecklade certifieringssystem. Det vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av befintliga byggnader, där SGBC just nu ser ett ökat intresse för att miljöcertifiera. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och dess aktörer har en stor roll i att säkra samhällets klimatomställning. 

Sweden Green Building Awards 2022 – dags att nominera

Priset delas årligen ut i tio priskategorier till personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn som inspirerar och visar vägen inom hållbarhet. Läs mer om 2021-års prisvinnare här.

Nomineringsperioden för 2022 års priser pågår från och med nu och fram till den 1 september 2022. Mer information och nomineringsformulär finns här.

Om juryarbetet

Att ta fram finalisterna och vinnarna är ett gediget arbete vilket genomförs av de olika certifieringssystemens operativa råd. I råden sitter representanter för Sweden Green Building Councils medlemsföretag. Årets person inom hållbart byggande tas fram av Sweden Green Building Councils marknadsforum.