Förenklad process vid dubbelcertifiering med BREEAM-SE och WELL

Nu finns nya regler för hur ett projekts BREEAM-SE certifiering kan användas som bevis för att certifiera byggnaden även enligt WELL. Detta underlättar för projekten genom att de slipper ta fram dubbelbevisning för snarlika indikatorer i de två certifieringssystemen och visar på att en dubbelcertifiering är långt ifrån dubbelt arbete.

IWBI (International WELL Building Institute) har tillsammans med BRE och SGBC tagit fram en så kallad crosswalk mellan BREEAM-SE och WELL. Det innebär att projekt som avser certifiera enligt bägge dessa system nu kan använda godkända indikatorer från sin BREEAM-SE certifiering för att tillgodoräkna sig motsvarande poäng i WELL, ibland med viss kompletterande dokumentation.

Detta förenklar certifieringsprocessen väsentligt för de projekt som vill dubbelcertifiera i de bägge systemen, genom att minska mängden dokumentation och risken för olika bedömningar utifrån de bägge systemen.

Läs mer om crosswalken mellan BREEAM och WELL samt ladda ner hela dokumentet här.