Forskaren – Stockholms nya life science center ska certifieras med LEED

Kreativt kontor, nyskapande mötesplats och life science center i Vecturas nya kontor Forskaren i Hagastan, Stockholm. Vi ställer några frågor till Nils Resvik, projektchef på Vectura Fastigheter och Caroline Sundqvist, hållbarhetschef på Zengun om hur de arbetar med den pågående LEED-certifieringen.


Berätta om er byggnad Forskaren

Forskaren kommer bli ett nytt life-science center som ska stå färdig i början av 2024 och innehålla 24 000 kvm flexibla kontor och miljöer som bjuder in till kunskapsutbyte och samarbete. Vi har precis byggstartat projektet och byggnaden kommer med sin runda form och spännande arkitektur att bli ett landmärke i hjärtat av Hagastaden i norra Stockholm. På gatuplanet möter forskning och näringsliv en bred allmänhet. Här kommer ”smart mat” restauranger, event, föreläsningar och utställningar i Tekniska museets nya filial att utmana våra invanda idéer och föreställningar. Framtida Hagaplan kommer att bli en levande plats oavsett dag i veckan eller morgon som kväll.

Varför väljer ni att på Vectura att certifiera byggnaden? 

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 19% av Sveriges totala utsläpp. I vår vision att bli ledande inom klimat och cirkularitet blir certifieringen en viktig grundläggande faktor för att säkerställa en hög nivå avseende fastigheter och göra dessa grönare och mer hållbara. Vi har valt att certifiera byggnaden inom både LEED och WELL.  WELL är helt inriktad på hälsa, välbefinnande och fastighetens mjuka värden. Detta inkluderar både krav på den fysiska miljön men också förebyggande insatser och behandlingar som främjar välmående. För Vectura blir WELL ett viktigt komplement i vårt övergripande hållbarhetsarbete och fokusområdet ”Innovation för människor” där just hälsa och välbefinnande står i fokus. /Nils Resvik Vectura Fastigheter.

Varför valde ni LEED som certifieringssystem till Forskaren? 

LEED är en globalt certifieringssystem och ställer relevanta krav på byggnaden. LEED utgör basen för många miljökrav vi har i projektet och tillsammans med exempelvis BBR-krav, Stockholms Stads krav och våra egna målsättningar inom exempelvis CO2-utsläpp från produktionen ger det en bra grund för projektet. Sedan ska man inte sticka under stolen med att en LEED Platinum plakett på byggnaden är bra för både byggnadens varumärke och gör att man kan vara stolt över projektet när det står klart.

Vilken nivå siktar ni på att uppnå? 

Vi siktar på att uppnå nivå platinum, enligt LEED v4 Core and Shell, säger Nils Resvik Vectura Fastigheter.

 

Hur arbetar ni på Zengum med projektering för att säkerställa LEED certifiering mål i Forskaren? 

En förutsättning för att kunna uppfylla platinumnivå är att certifieringsfrågorna integreras tidigt i projekteringen, vilket är något som jag tycker att vi lyckats riktigt bra med på Forskaren. Vi har vidare förmånen att ha projekteringsledare på plats som kommer direkt från ett likartat projekt med samma certifieringstyp. Detta har underlättat mycket i implementerings- och uppföljningsarbetet av miljö- och certifieringskraven. I tillägg har vi hittat en bra rutin med kontinuerliga möten anpassade för respektive disciplin och krav för att på så vis kunna hantera frågor löpande och tidigt identifiera möjliga vägval som kan gynna projektet. Med den höga målnivå som satts i projektet, följer ett snävt kompromissutrymme för val som missgynnar miljö och klimat.

Hur samarbetar Vectura och Zengun under arbetet med LEED? 

Genom Vecturas höga hållbarhetsvisioner och den breda hållbarhetskompetens de tillsatt i projektet, har det från tidigt skede varit tydligt att hållbarhet har legat högt på agendan. Redan från start har vi haft en väldigt transparent dialog kring certifieringsarbetet, vilket har bidragit till god framfart. Sedan vi kom in i projektet har vi lyckats skapat en gemensam målbild för vad som ska uppnås, både på detaljnivå kopplat till specifika certifieringskrav samt projektets övergripande hållbarhetsfokus. Samverkan är en stor framgångsfaktor så här långt, eftersom certifieringsarbetet utan tvekan är en laginsats.

Genom både etablerade forum och informella avstämningar, finns det gott om utrymme för att kontinuerligt lyfta och tillsammans finna lösningar till såväl stora som små frågeställningar. Många bra idéer har tagit fart vid kaffebryggaren, säger Caroline Sundqvist på Zengun

Vilka råd har du till andra som tänker över att driva LEED-certifiering? 

Börja i tid och låt certifieringen ta plats och bli en naturlig del av projektet, gärna redan från programhandling eller ännu tidigare om möjligt. Det är viktigt att projektets miljömål genomsyrar de val som görs i projektet ända från start då det kan vara både svårt och kostsamt att rätta till i efterhand. Våga lägga tid och pengar initialt för att utreda förutsättningar samt utföra nödvändiga utredningar – det lönar sig i längden. Välj krav som skapar mervärde för projektet och dess kommande brukare, snarare än poäng som enbart utgör en pappersprodukt eller som inte tillför någon önskvärd funktion.

Ett ytterligare råd är att basera poängsammansättningen på en riskutvärdering kopplat till respektive poäng och möjlighet att uppfylla dessa.

Sist men absolut inte minst är vi överens om att det gynnar projektet om projektorganisationen både känner stolthet inför och tycker att det är värdeskapande att arbeta med LEED och högt hållbarhetsfokus, berättar Caroline Sundqvist och Nils Resvik