Första egna granskningen i BREEAM-SE klar

Pressmeddelande 181109

Våren 2018 blev Sweden Green Building Council (SGBC) godkända för självständig drift av certifieringssystemet BREEAM-SE. Nu i veckan certifierades det första BREEAM-projektet där granskningen och certifieringsbeslutet hanterats fullt ut av SGBC.

Att SGBC tagit över driften av BREEAM-SE innebär bland annat att SGBC nu hanterar granskningen och fattar certifieringsbeslut i systemet – något som tidigare hanterades av det brittiska certifieringsorganet BRE Global.

– Det känns fantastiskt roligt att ha certifierat vårt första BREEAM-projekt helt i egen regi. Vi hoppas att även våra användare upplever att granskningen och certifieringsprocessen effektiviserats i och med kortare beslutsvägar och en mer direkt kontakt mellan SGBC och assessorerna, säger Mikaela Ring, certifieringsspecialist på SGBC.

Godkännandet för självständig drift av BREEAM-SE är resultatet av flera års hårt arbete för att etablera SGBC som en självständig NSO (National Scheme Operator).

– Det är en milstolpe för SGBC och för BREEAM-SE att vi numera har en självständig drift och certifiering. Detta är ett resultat av mycket arbete och många människors involvering. Jag vill rikta ett särskilt tack till de företag bland våra medlemmar som har bidragit till att finansiera det utvecklingsprojekt som har lagt grunden till vår självständiga drift, säger Sabina Jonestrand, chef BREEAM på SGBC.

Det första granskade projektet

Det första BREEAM-projektet där granskningen och certifieringsbeslutet hanterats fullt ut av SGBC är Fabeges kontorsbyggnad Uarda 7, beläget på Dalvägen 20 i Arenastaden. Projektet erhöll betyget Very Good enligt BREEAM-SE.

– Trivsel, hälsa och produktivitet har ett direkt samband med tillgången på dagsljus och utblick. Därför vill vi släppa in mycket ljus i byggnaden, berättar Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege. Byggnaden, i de härliga höstfärgerna rött, gult och orange, har en välkomnande entré med en trivsam bistro som är öppen för alla samt konferenslokaler förbehållna hyresgästerna. På taket finns även en terras med utemöbler för lite skönt häng som även kan abonneras. Här finns också fågelholkar för andra, mycket välkomna gäster, vilka även ger ett bidrag till områdets biologiska mångfald.